RDF - Resultats electorals al Parlament Europeu any 1994

Resultats electorals a Sant Feliu de Llobregat al Parlament Europeu

Conjunt de dades Resultats electorals al Parlament Europeu
Sector Sector Públic
Format RDF
Descàrregues 0
103 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/904.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT OBRER REVOLUCIONARI</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>POR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>904</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/905.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>54</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>905</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/906.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREPAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>906</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/907.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO REGIONALISTA EXTREME&#209;O</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREx           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>907</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/908.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>170</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>908</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/909.rdf"><stfel:descripcion_partit>AGRUPACION ELECTORES RUIZ-MATEOS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>4</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>RUIZ-M         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>909</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/910.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>URCL           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>910</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.106+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/881.rdf"><stfel:descripcion_partit>CONVERGENCIA I UNI&#211;</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>36</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CIU            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>881</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/882.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION NAC. (EAJ-PN,GC,UV,PAR,CG,UM)</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CN             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>882</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/883.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALIST</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CNPS           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>883</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/884.rdf"><stfel:descripcion_partit>CAZA, PESCA, NATURALEZA Y TRADICIONES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CPNT           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>884</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/885.rdf"><stfel:descripcion_partit>COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CTC            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>885</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/886.rdf"><stfel:descripcion_partit>ESQUERRA REPUBLICANA-ACCIO CATALANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>8</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>ERC-ACC        </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>886</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/887.rdf"><stfel:descripcion_partit>EXTREMADURA UNIDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>EU             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>887</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/888.rdf"><stfel:descripcion_partit>FALANGE ESPA&#209;OLA DE LAS JONS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FE-JONS        </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>888</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/889.rdf"><stfel:descripcion_partit>FALANGE ESPA&#209;OLA INDEPENDIENTE</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FEI            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>889</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/890.rdf"><stfel:descripcion_partit>FORO Y CDS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FORO-CDS       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>890</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/891.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION GPOR-PST (LVS)</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>GPOR-PST       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>891</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/892.rdf"><stfel:descripcion_partit>GRUPO VERDE</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>GV             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>892</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/893.rdf"><stfel:descripcion_partit>HERRI BATASUNA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>HB             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>893</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/894.rdf"><stfel:descripcion_partit>IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>100</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IU-IC          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>894</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/895.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO JUSTICIA Y BIENESTAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>JYB            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>895</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/896.rdf"><stfel:descripcion_partit>LOS VERDES DE LA REGI&#211;N DE MURCIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LVRM           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>896</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/897.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>897</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/898.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION ANDALUCISTA PODER ANDALUZ</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PA-PAP         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>898</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/899.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIU ASTURIANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PAS            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>899</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/900.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO CARLISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCARL          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>900</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/901.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>901</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/902.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>902</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/903.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO DE LA LEY NATURAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PLN            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>903</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.105+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/861.rdf"><stfel:descripcion_partit>LOS VERDES DE LA REGI&#211;N DE MURCIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LVRM           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>861</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/862.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>862</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/863.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION ANDALUCISTA PODER ANDALUZ</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PA-PAP         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>863</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/864.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIU ASTURIANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PAS            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>864</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/865.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO CARLISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCARL          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>865</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/866.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>866</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/867.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>867</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/868.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO DE LA LEY NATURAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PLN            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>868</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/869.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT OBRER REVOLUCIONARI</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>POR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>869</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/870.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>68</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>870</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/871.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREPAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>871</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/872.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO REGIONALISTA EXTREME&#209;O</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREx           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>872</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/873.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>167</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>873</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/874.rdf"><stfel:descripcion_partit>AGRUPACION ELECTORES RUIZ-MATEOS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>6</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>RUIZ-M         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>874</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/875.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>URCL           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>875</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/876.rdf"><stfel:descripcion_partit>ALTERNATIVA DEMOCRATA NACIONAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>ADN            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>876</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/877.rdf"><stfel:descripcion_partit>ALTERNATIVA GALEGA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>AG             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>877</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/878.rdf"><stfel:descripcion_partit>BLANCS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>4</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>BLANCS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>878</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/879.rdf"><stfel:descripcion_partit>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>BNG            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>879</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1994/880.rdf"><stfel:descripcion_partit>CONFEDERACIO ECOLOGISTA DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CEC            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>880</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:25.104+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .