CSV - Resultats eleccions al Parlament Europeu per meses electorals any 2014

Resultats eleccions a Sant Feliu de Llobregat al Parlament Europeu per meses electorals

Conjunt de dades Resultats eleccions al Parlament Europeu per meses electorals
Sector Sector Públic
Format CSV
Descàrregues 0
38 Visites
Ara es mostren de ? registres
The original resource contains records. You can download the full resource by clicking on the download button above.


Mostrar etiquetes

Dades a utilitzar


Gràfic 1

Guardar com una vista