RDF - Dades de participació en les eleccions al Parlament Europeu any 2004

Dades de participació en les eleccions al Parlament Europeu

Conjunt de dades Dades de participació en les eleccions al Parlament Europeu
Sector Sector Públic
Format RDF
Descàrregues 0
92 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/121.rdf"><stfel:resultat>2</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>121</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.094+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/122.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>122</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.094+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/123.rdf"><stfel:resultat>263</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>123</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.094+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/124.rdf"><stfel:resultat>471</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>124</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.094+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/91.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/92.rdf"><stfel:resultat>305</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/93.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/94.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/95.rdf"><stfel:resultat>245</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/96.rdf"><stfel:resultat>575</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>96</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/97.rdf"><stfel:resultat>2</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>97</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/98.rdf"><stfel:resultat>540</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>98</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/99.rdf"><stfel:resultat>1020</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>99</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/100.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>100</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/101.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>101</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/102.rdf"><stfel:resultat>298</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>102</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/103.rdf"><stfel:resultat>397</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>103</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/104.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>104</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/105.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>105</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/106.rdf"><stfel:resultat>299</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>106</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/107.rdf"><stfel:resultat>429</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>107</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/108.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>108</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/109.rdf"><stfel:resultat>623</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>109</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/110.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>110</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/111.rdf"><stfel:resultat>352</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>111</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/112.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>112</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/113.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>113</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/114.rdf"><stfel:resultat>774</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>114</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/115.rdf"><stfel:resultat>608</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>115</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/116.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>116</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/117.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>117</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/118.rdf"><stfel:resultat>595</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>118</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/119.rdf"><stfel:resultat>854</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>119</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/120.rdf"><stfel:resultat>7</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>120</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.093+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/61.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/62.rdf"><stfel:resultat>717</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/63.rdf"><stfel:resultat>679</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/64.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/65.rdf"><stfel:resultat>760</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/66.rdf"><stfel:resultat>642</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/67.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/68.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/69.rdf"><stfel:resultat>475</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/70.rdf"><stfel:resultat>356</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/71.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/72.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/73.rdf"><stfel:resultat>392</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/74.rdf"><stfel:resultat>0</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/75.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_europees_2004/76.rdf"><stfel:resultat>549</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:20.092+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .