RDF - Llistat per grans grups d'edat de la població

Llistat per grans grups d'edat de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Llistat per grans grups d'edat de la població
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 1
118 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.rdf"><stfel:edat> 080</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>681</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.rdf"><stfel:edat> 081</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>682</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.rdf"><stfel:edat> 082</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>683</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.rdf"><stfel:edat> 083</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>684</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.rdf"><stfel:edat> 084</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>685</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.rdf"><stfel:edat> 085</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>686</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.rdf"><stfel:edat> 086</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>687</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.rdf"><stfel:edat> 087</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>688</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.rdf"><stfel:edat> 088</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>689</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.rdf"><stfel:edat> 089</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>690</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.rdf"><stfel:edat> 090</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>691</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.rdf"><stfel:edat> 091</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>692</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.rdf"><stfel:edat> 092</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>693</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.rdf"><stfel:edat> 093</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>694</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.rdf"><stfel:edat> 095</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>695</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.rdf"><stfel:edat> 096</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>696</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.rdf"><stfel:edat> 103</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>697</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.796+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.rdf"><stfel:edat> 067</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>16</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>22</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>668</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.rdf"><stfel:edat> 068</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>21</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>18</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>669</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.rdf"><stfel:edat> 069</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>19</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>670</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.rdf"><stfel:edat> 070</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>23</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>16</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>671</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.rdf"><stfel:edat> 071</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>21</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>21</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>672</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.rdf"><stfel:edat> 072</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>16</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>673</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.rdf"><stfel:edat> 073</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>674</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.rdf"><stfel:edat> 074</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>675</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.rdf"><stfel:edat> 075</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>18</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>676</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.rdf"><stfel:edat> 076</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>677</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.rdf"><stfel:edat> 077</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>17</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>678</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.rdf"><stfel:edat> 078</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>679</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.rdf"><stfel:edat> 079</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>680</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.795+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.rdf"><stfel:edat> 050</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>73</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>68</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>651</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.rdf"><stfel:edat> 051</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>78</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>71</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>652</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.rdf"><stfel:edat> 052</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>75</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>56</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>653</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.rdf"><stfel:edat> 053</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>68</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>63</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>654</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.rdf"><stfel:edat> 054</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>57</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>67</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>655</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.rdf"><stfel:edat> 055</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>72</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>61</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>656</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.rdf"><stfel:edat> 056</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>71</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>60</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>657</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.rdf"><stfel:edat> 057</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>51</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>60</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>658</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.rdf"><stfel:edat> 058</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>58</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>52</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>659</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.rdf"><stfel:edat> 059</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>46</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>47</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>660</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.rdf"><stfel:edat> 060</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>51</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>42</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>661</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.rdf"><stfel:edat> 061</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>44</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>45</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>662</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.rdf"><stfel:edat> 062</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>29</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>40</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>663</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.rdf"><stfel:edat> 063</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>23</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>35</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>664</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.rdf"><stfel:edat> 064</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>34</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>665</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.rdf"><stfel:edat> 065</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>28</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>30</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>666</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.rdf"><stfel:edat> 066</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>26</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>22</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>667</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.794+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.rdf"><stfel:edat> 030</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>18</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>631</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.793+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.rdf"><stfel:edat> 031</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>17</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>632</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.793+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.rdf"><stfel:edat> 032</stfel:edat>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>18</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>633</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:33:50.793+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .