ATOM - Descripció dels nivells acadèmics

Descripció dels Nivells acadèmics

Conjunt de dades Descripció dels nivells acadèmics
Sector DemografiaEducació
Format ATOM
Descàrregues 0
99 Visites
                                      
                          
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"><id>https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/nivell_academic_descripcio.atom</id><title>Nivell acadèmic de la població 2010</title><author>
<name>Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat</name>
</author><link href="https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/nivell_academic_descripcio.atom" rel="self" type="application/atom+xml" /><updated>2022-06-26T00:32:22.468Z</updated><os:itemsPerPage>50</os:itemsPerPage><os:startIndex>1</os:startIndex><os:totalResults>15</os:totalResults><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>ARQUITECTE O ENGINYER TECNIC</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.468+02:00</updated><dc:identifier>45</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>LLICEN. O GRAU UNIVERSIT/ARQ. O ENG SUP.</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>LICEN. O GRADO UNIVERSIT/ARQ. O ING SUP.</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.468+02:00</updated><dc:identifier>46</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>TITULATS ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSIT</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>TITULADO ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSIT</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.468+02:00</updated><dc:identifier>47</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>DOCTORAT/POSGRAU O MASTER UNIVERSIT.</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>DOCTORADOS/POSTGRADOS O MASTER UNIVERSIT.</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.468+02:00</updated><dc:identifier>48</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>DESCONEGUT</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>DESCONOCIDO</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.468+02:00</updated><dc:identifier>99</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>NO APLICABLE PER SER MENOR 10 ANYS</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>NO APLICABLE POR SER MENOR DE 10 AÑOS</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>0</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>NO SABE LEER NI ESCRIBIR</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>11</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>NO SABE LEER NI ESCRIBIR</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>21</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>22</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>31</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>FP PRIM. GRAU O MITG/ OFICIALIA INDUSTR</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>FP PRIM. GRADO O MEDIO/ OFICIAL INDUSTR</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>32</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>FP SEGON GRAU O SUPER./MESTR. INDUSTR.</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>FP SEGON GRADO O SUPER./MAESTR. INDUSTR.</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>41</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>BATXILLER SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>BACHILLERATO SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>42</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>ALTRES TITULACIONS MITJANES</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>OTRAS TITULACIONES MEDIAS</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>43</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.atom</id></entry><entry>
<stfel:descripcio_nivell_cat>DIPLOMATS ESCOLES UNIVERSITARIES</stfel:descripcio_nivell_cat><stfel:descripcio_nivell_esp>DIPLOMADOS ESCUELAS UNIVERSITARIAS</stfel:descripcio_nivell_esp><updated>2022-06-26T00:32:22.467+02:00</updated><dc:identifier>44</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.atom</id></entry></feed>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .