XML - Dades de participació en les eleccions al Parlament de Catalunya any 2012

Participació a Sant Feliu de Llobregat en les eleccions al Parlament de Catalunya

Conjunt de dades Dades de participació en les eleccions al Parlament de Catalunya
Sector Sector Públic
Format XML
Descàrregues 0
138 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>

<resources name="response">
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06004   </str>
    <str name="stfel:resultat">750</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">111</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/111.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06004   </str>
    <str name="stfel:resultat">12</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">112</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/112.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07001   </str>
    <str name="stfel:resultat">14</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">113</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/113.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07001   </str>
    <str name="stfel:resultat">312</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">114</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/114.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07001   </str>
    <str name="stfel:resultat">1049</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">115</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/115.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07001   </str>
    <str name="stfel:resultat">19</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">116</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/116.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07002   </str>
    <str name="stfel:resultat">22</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">117</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/117.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07002   </str>
    <str name="stfel:resultat">1181</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">118</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/118.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07002   </str>
    <str name="stfel:resultat">276</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">119</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/119.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07002   </str>
    <str name="stfel:resultat">14</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">120</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/120.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07003   </str>
    <str name="stfel:resultat">8</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">121</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/121.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07003   </str>
    <str name="stfel:resultat">1</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">122</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/122.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07003   </str>
    <str name="stfel:resultat">584</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">123</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/123.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-07003   </str>
    <str name="stfel:resultat">237</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.005+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">124</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/124.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05001   </str>
    <str name="stfel:resultat">10</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">91</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/91.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05001   </str>
    <str name="stfel:resultat">495</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">92</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/92.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05002   </str>
    <str name="stfel:resultat">8</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">93</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/93.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05002   </str>
    <str name="stfel:resultat">10</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">94</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/94.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05002   </str>
    <str name="stfel:resultat">426</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">95</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/95.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-05002   </str>
    <str name="stfel:resultat">247</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">96</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/96.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06001   </str>
    <str name="stfel:resultat">12</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">97</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/97.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06001   </str>
    <str name="stfel:resultat">840</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">98</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/98.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06001   </str>
    <str name="stfel:resultat">541</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">99</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/99.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06001   </str>
    <str name="stfel:resultat">8</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">100</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/100.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06002   </str>
    <str name="stfel:resultat">5</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">101</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/101.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06002   </str>
    <str name="stfel:resultat">434</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">102</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/102.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06002   </str>
    <str name="stfel:resultat">187</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">103</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/103.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06002   </str>
    <str name="stfel:resultat">4</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">104</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/104.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06003   </str>
    <str name="stfel:resultat">11</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">105</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/105.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06003   </str>
    <str name="stfel:resultat">420</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">106</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/106.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06003   </str>
    <str name="stfel:resultat">235</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">107</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/107.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06003   </str>
    <str name="stfel:resultat">10</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">108</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/108.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06004   </str>
    <str name="stfel:resultat">212</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">109</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/109.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-06004   </str>
    <str name="stfel:resultat">4</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.004+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">110</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/110.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04001   </str>
    <str name="stfel:resultat">9</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">71</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/71.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04001   </str>
    <str name="stfel:resultat">4</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">72</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/72.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04002   </str>
    <str name="stfel:resultat">531</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">73</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/73.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04002   </str>
    <str name="stfel:resultat">8</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">74</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/74.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04002   </str>
    <str name="stfel:resultat">9</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">75</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/75.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04002   </str>
    <str name="stfel:resultat">287</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">76</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/76.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04003   </str>
    <str name="stfel:resultat">6</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">77</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/77.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04003   </str>
    <str name="stfel:resultat">478</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">78</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/78.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04003   </str>
    <str name="stfel:resultat">7</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">79</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/79.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04003   </str>
    <str name="stfel:resultat">282</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">80</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/80.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04004   </str>
    <str name="stfel:resultat">372</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">81</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/81.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04004   </str>
    <str name="stfel:resultat">5</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots nuls</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">82</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/82.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04004   </str>
    <str name="stfel:resultat">13</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">83</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/83.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04004   </str>
    <str name="stfel:resultat">847</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots candidatures</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">84</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/84.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04005   </str>
    <str name="stfel:resultat">8</str>
    <str name="stfel:tipologia">Vots blancs</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">85</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/85.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">S-04005   </str>
    <str name="stfel:resultat">170</str>
    <str name="stfel:tipologia">Abstencio</str>
    <date name="dc:modified">2021-04-08T00:23:03.003+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">86</str>
    <str name="uri">http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_autonomiques_2012/86.xml</str></resource>
</resources>
</response>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .