CSV - Canvis de domicili al padró per nacionalitat 2011

Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat
Sector Demografia
Format CSV
Descàrregues 0
132 Visites
Ara es mostren de ? registres
The original resource contains records. You can download the full resource by clicking on the download button above.


Mostrar etiquetes

Dades a utilitzar


Gràfic 1

Guardar com una vista