RDF - Baixes per emigració al padró 2017

Baixes per emigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Baixes per emigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
101 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/92.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>FRAN&#199;A</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>110</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/93.rdf"><stfel:provincia_desti>MALAGA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>29</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/94.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>MARROC</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>228</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/95.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>COLOMBIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>343</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/96.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ISRAEL</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>414</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>96</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/97.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>REGNE UNIT</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>125</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>97</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.006+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/88.rdf"><stfel:provincia_desti>GIRONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>17</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>88</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.005+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/89.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ALEMANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>126</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>89</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.005+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/90.rdf"><stfel:provincia_desti>BARCELONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>8</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>90</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.005+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/91.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ANDORRA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>124</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.005+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/81.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>COLOMBIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>343</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/82.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>BOLIVIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>341</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/83.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ARGENTINA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>340</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>83</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/84.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>REPUBLICA DOMINICANA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>326</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/85.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>MEXIC</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>303</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>85</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/86.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>PERU</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>348</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>86</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/87.rdf"><stfel:provincia_desti>BARCELONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>8</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>87</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.004+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/73.rdf"><stfel:provincia_desti>JAEN</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>23</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/74.rdf"><stfel:provincia_desti>CACERES</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>10</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/75.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>MARROC</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>228</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/76.rdf"><stfel:provincia_desti>BARCELONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>8</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/77.rdf"><stfel:provincia_desti>EXTRANJERO</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>VENEZUELA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>351</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/78.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>PERU</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>348</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/79.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>EQUADOR</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>345</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/80.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>XILE</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>344</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.003+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/71.rdf"><stfel:provincia_desti>TARRAGONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>43</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.002+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/72.rdf"><stfel:provincia_desti>MURCIA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>30</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.002+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/61.rdf"><stfel:provincia_desti>SALAMANCA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>37</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/62.rdf"><stfel:provincia_desti>MURCIA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>30</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/63.rdf"><stfel:provincia_desti>CASTELLON</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>12</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/64.rdf"><stfel:provincia_desti>EXTRANJERO</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>RUSSIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>154</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/65.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>MOLDAVIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>137</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/66.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ALEMANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>126</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/67.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>REGNE UNIT</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>125</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/68.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ITALIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>115</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/69.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>FRAN&#199;A</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>110</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/70.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>BELGICA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>103</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16.001+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/54.rdf"><stfel:provincia_desti>BARCELONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>8</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/55.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>PARAGUAI</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>347</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/56.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>COLOMBIA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>343</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/57.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>CUBA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>315</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/58.rdf"><stfel:provincia_desti>EXTRANJERO</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESTADOS UNIDOS (EUA)</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>302</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/59.rdf"><stfel:provincia_desti>BURGOS</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>9</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/60.rdf"><stfel:provincia_desti>TARRAGONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>43</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:16+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/49.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>EQUADOR</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>345</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.999+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/50.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>PARAGUAI</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>347</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.999+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/51.rdf"><stfel:provincia_desti>EXTRANJERO</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>VENEZUELA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>351</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.999+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/52.rdf"><stfel:provincia_desti>ESTRANGER</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>QATAR</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>66</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>427</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.999+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/53.rdf"><stfel:provincia_desti>BARCELONA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>8</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.999+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2017/41.rdf"><stfel:provincia_desti>LLEIDA</stfel:provincia_desti>
<stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_desti>ESPANYA</stfel:pais_desti>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_provincia_desti>25</stfel:codi_provincia_desti>
<stfel:codi_pais_desti>108</stfel:codi_pais_desti>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2022-08-11T00:01:15.998+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .