N3 - Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe 2011

Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe

Conjunt de dades Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
98 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "345" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "EQUADOR" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/6.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.177+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/7.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.177+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "23" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/8.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.177+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/9.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.177+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "23" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/1.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.176+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/2.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.176+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "25" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "28" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/3.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.176+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "15" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/4.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.176+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "135" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "UCRANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2011/5.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:45.176+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .