RDF - Altes per immigració al padró any 2018

Altes per immigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Altes per immigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
160 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>INDONESIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>411</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.596+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.596+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.596+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.596+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EQUADOR</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>345</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>31</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>NAVARRA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>MARROC</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>228</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>CUBA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>315</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>7</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BALEARS</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESTADOS UNIDOS (EUA)</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>EXTRANJERO</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>302</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>URUGUAI</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>350</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>VENEZUELA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>EXTRANJERO</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>351</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.593+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>28</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>MADRID</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>25</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>LLEIDA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ARGENTINA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>340</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>COLOMBIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>343</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>PARAGUAI</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>347</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>URUGUAI</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>350</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>XINA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>407</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.591+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/35.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>AUSTRALIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>501</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>35</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/36.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>PAKISTAN</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>426</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>36</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/37.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>VENEZUELA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>EXTRANJERO</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>351</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>37</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/38.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EQUADOR</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>345</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>38</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/39.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>HONDURES</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>321</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/40.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>MARROC</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>228</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>40</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.587+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/31.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>31</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.586+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/32.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>17</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GIRONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>32</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.586+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/33.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>33</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.586+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/23.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>28</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>MADRID</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>23</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/24.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>24</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/25.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>46</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>VALENCIA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>25</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/26.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>26</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/27.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>PERU</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>348</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>27</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/28.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>COLOMBIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>343</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>28</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/29.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>HONDURES</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>321</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>29</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/30.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>BULGARIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>104</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>30</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.578+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/21.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ARGENTINA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>340</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>21</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.577+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/22.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>17</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GIRONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>22</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.577+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/11.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>BANGLADESH</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>404</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>11</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/12.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>7</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BALEARS</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>12</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/13.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>13</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/14.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>CUBA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>315</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>14</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/15.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>0</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>0</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>15</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/16.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>16</dc:identifier>
<dc:modified>2022-06-27T00:06:11.566+02:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .