Declaració d’accessibilitat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el “Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al llocs web Portal d’Dades Obertes de Sant Feliu de Llobregat integrat en el domini “opendata.santfeliu.cat”.

Situació de compliment

El Portal de Dades Obertes és parcialment d’acord amb el “Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic” a causa dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

  1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018
   • A les pàgines on es poden construir gràfics i mapes s’utilitzen recursos de programació que limiten l’accessibilitat i al seu torn tenen limitacions tecnològiques pel que fa a buscar una alternativa accessible.
   • Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  2. càrrega desproporcionada
   • No aplica.
  3. el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
   • Podrien existir arxius ofimàtics publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser realitzada el 28 de novembre del 2018, mitjançant una autoavaluació portada a terme pel propi ajuntament.

No s’ha realitzat encara una avaluació externa d’accessibilitat.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Mitjançant el formulari per a la comunicació de possibles incompliments dels requisits d’accessibilitat o dirigint-se al Servei d’Informàtica, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Plaça de la Vila, 1, telèfon 93 685 80 00 | 93 685 80 01.

Les comunicacions seran rebudes i tramitades per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Política d’accessibilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

En compliment dels principis d’accessibilitat i disseny universal, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat treballa per garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i grans-, que es relacionen amb ella a través d’Internet puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements. És a dir, que puguin navegar sense trobar dificultats d’accés pel Portal de Dades Obertes.

Estàndards i normativa

La política d’accessibilitat aplicada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està en línia amb les exigències del “Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”.

Les pàgines del web del Portal de Dades Obertes compleixen en l’actualitat amb els requisits de la Norma UNE-301.549 v1.1.2:2015 considerant les excepcions del RD 1112/2018. Per a això es porta a terme una revisió contínua del contingut web nou o modificat.

Característiques de visualització

El web del Portal de Dades Obertes està optimitzada per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d’un monitor amb una resolució més gran, pot ser que la mida de lletra resulti en alguns casos petit. No obstant això, les mides de les fonts s’han definit de manera que sigui possible ampliar o disminuir la seva grandària des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provada i està optimitzada per als navegadors compatibles amb HTML5 i en les versions suportades pels seus fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades ja pels seus propis fabricants podria donar lloc a l’accés i visualització del contingut del Portal de Dades Obertes, però no garantiria una total i adequada visualització o disponibilitat d’arxius o d’altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines web dels proveïdors d’aquest tipus de programes.

Compromís amb l’accessibilitat

Malgrat l’esforç realitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, donada la gran quantitat d’arxius i formats que es publiquen com dades obertes pogués existir algun contingut que no compleixi les pautes d’accessibilitat exigibles. Si vostè trobés alguna pàgina, document o formulari que no complís amb el que estableix, o que no pogués accedir correctament, o bé desitgés formular qualsevol suggeriment, si us plau, contacteu amb nosaltres mitjançant l’emplenament i enviament del següent formulari:

Formulari per a la comunicació de possibles incompliments dels requisits d’accessibilitat