RDF - Resultats electorals al Parlament Europeu any 2009

Resultats electorals a Sant Feliu de Llobregat al Parlament Europeu

Conjunt de dades Resultats electorals al Parlament Europeu
Sector Sector Públic
Format RDF
Descàrregues 0
108 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1141.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT REPUBLICA CATALA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>RC             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1141</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1142.rdf"><stfel:descripcion_partit>SOLIDARIDAD Y AUTOGESTI&#211;N INTERNACIONALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>SAIn           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1142</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1143.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIFICACION COMUNISTA DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UCE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1143</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1144.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNI&#211;N CENTRISTA LIBERAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UCL            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1144</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1145.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD NACIONAL ASTURIANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UNA            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1145</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1146.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNI&#211;N PROGRESO Y DEMOCRACIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UPyD           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1146</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1147.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNION VALENCIANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UV             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1147</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.272+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1121.rdf"><stfel:descripcion_partit>FALANGE ESPA&#209;OLA DE LAS J.O.N.S.</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FE de las JONS </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1121</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1122.rdf"><stfel:descripcion_partit>FRENTE NACIONAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FN             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1122</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1123.rdf"><stfel:descripcion_partit>INICIATIVA PER CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA I ALTERNAT</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>29</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>ICV-EUIA       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1123</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1124.rdf"><stfel:descripcion_partit>INICIATIVA FEMINISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IF             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1124</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1125.rdf"><stfel:descripcion_partit>INICIATIVA INTERNACIONALISTA-SOLIDARITAT POBLES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>II             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1125</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1126.rdf"><stfel:descripcion_partit>REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IZAN-RG        </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1126</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1127.rdf"><stfel:descripcion_partit>LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LIBERTAS       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1127</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1128.rdf"><stfel:descripcion_partit>ELS-VERDS-GRUP VERD EUROPEU</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LV-GVE         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1128</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1129.rdf"><stfel:descripcion_partit>MOVIMENT SOCIAL REPUBLIC&#192;</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>MSR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1129</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1130.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1130</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1131.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT ANTITAURI CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>3</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PACMA          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1131</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1132.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1132</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1133.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO FAMILIA Y VIDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PFyV           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1133</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1134.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1134</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1135.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>POSI           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1135</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1136.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>68</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1136</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1137.rdf"><stfel:descripcion_partit>SALAMANCA-ZAMORA-LE&#211;N</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREPAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1137</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1138.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSA            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1138</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1139.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>78</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1139</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1140.rdf"><stfel:descripcion_partit>POR UN MUNDO M&#193;S JUSTO</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PUM+J          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1140</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.271+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1091.rdf"><stfel:descripcion_partit>ELS-VERDS-GRUP VERD EUROPEU</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>14</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LV-GVE         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1091</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1092.rdf"><stfel:descripcion_partit>MOVIMENT SOCIAL REPUBLIC&#192;</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>MSR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1092</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1093.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>7</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1093</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1094.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT ANTITAURI CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PACMA          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1094</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1095.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1095</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1096.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO FAMILIA Y VIDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PFyV           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1096</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1097.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1097</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1098.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>POSI           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1098</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1099.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>126</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1099</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1100.rdf"><stfel:descripcion_partit>SALAMANCA-ZAMORA-LE&#211;N</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PREPAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1100</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1101.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSA            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1101</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1102.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>166</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1102</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1103.rdf"><stfel:descripcion_partit>POR UN MUNDO M&#193;S JUSTO</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PUM+J          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1103</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1104.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT REPUBLICA CATALA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>RC             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1104</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1105.rdf"><stfel:descripcion_partit>SOLIDARIDAD Y AUTOGESTI&#211;N INTERNACIONALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>SAIn           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1105</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1106.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIFICACION COMUNISTA DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UCE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1106</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1107.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNI&#211;N CENTRISTA LIBERAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UCL            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1107</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1108.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD NACIONAL ASTURIANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UNA            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1108</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1109.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNI&#211;N PROGRESO Y DEMOCRACIA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>16</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UPyD           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1109</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1110.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNION VALENCIANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UV             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1110</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1111.rdf"><stfel:descripcion_partit>ANDECHA ASTUR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>AA             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1111</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1112.rdf"><stfel:descripcion_partit>ALTERNATIVA ESPA&#209;OLA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>AES            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1112</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_2009/1113.rdf"><stfel:descripcion_partit>BLANCS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>25</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>BLANCS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>1113</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:26.27+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .