RDF - Resultats electorals al Parlament Europeu any 1989

Resultats electorals a Sant Feliu de Llobregat al Parlament Europeu

Conjunt de dades Resultats electorals al Parlament Europeu
Sector Sector Públic
Format RDF
Descàrregues 0
102 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/877.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>877</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/878.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>8</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>878</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/879.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>213</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>879</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/880.rdf"><stfel:descripcion_partit>PART.SOCIAL.TRABAJ-PART.OBRER.REV.ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PST-PORE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>880</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/881.rdf"><stfel:descripcion_partit>P.TRABAJADORES DE ESPA&#209;A-UNIDAD COMUNIST</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>5</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PTE-UC         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>881</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/882.rdf"><stfel:descripcion_partit>AGRUPACION ELECTORES RUIZ-MATEOS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>8</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>RUIZ-M         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>882</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/883.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD NACIONAL ASTURIANA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>UNA            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>883</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/884.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO VERDE</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>VERDE          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>884</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.779+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/861.rdf"><stfel:descripcion_partit>AGRUP.DE ELECTORES EUROPA POR LA VIDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>EPV            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>861</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/862.rdf"><stfel:descripcion_partit>ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>ERC            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>862</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/863.rdf"><stfel:descripcion_partit>FALANGE ESPA&#209;OLA DE LAS JONS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FE-JONS        </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>863</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/864.rdf"><stfel:descripcion_partit>FRENTE NACIONAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FN             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>864</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/865.rdf"><stfel:descripcion_partit>FEDERACION DE PARTIDOS REGIONALES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FPR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>865</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/866.rdf"><stfel:descripcion_partit>HERRI BATASUNA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>HB             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>866</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/867.rdf"><stfel:descripcion_partit>INICIATIVA POR LA DEMOCRACIA EUROPEA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IDE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>867</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/868.rdf"><stfel:descripcion_partit>IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>64</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IU-I           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>868</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/869.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO LIBERACION ANDALUZA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LA             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>869</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/870.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICI&#211; ELS VERDS - LLISTA VERDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>4</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LV             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>870</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/871.rdf"><stfel:descripcion_partit>ELS VERDS ECOLOGISTES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>5</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LVE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>871</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/872.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>872</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/873.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO ANDALUCISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>7</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PANDAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>873</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/874.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO CARLISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCARL          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>874</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/875.rdf"><stfel:descripcion_partit>PART.COMUN. DE LOS PUEBLOS DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>13</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE-PCC       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>875</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/876.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD CENTRISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PED            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>876</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.778+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/851.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION ALIANZA POR LA REPUBLICA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>AR             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>851</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/852.rdf"><stfel:descripcion_partit>ALTER.VERDA-MOVIMENT ECOLOG.DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>AV-MEC         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>852</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/853.rdf"><stfel:descripcion_partit>BLANCS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>6</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>BLANCS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>853</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/854.rdf"><stfel:descripcion_partit>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>BNG            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>854</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/855.rdf"><stfel:descripcion_partit>CATALUNYA LLIURE</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CATLIB         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>855</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/856.rdf"><stfel:descripcion_partit>CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>26</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CDS            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>856</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/857.rdf"><stfel:descripcion_partit>CONVERGENCIA I UNI&#211;</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>20</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CIU            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>857</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/858.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION NACIONALISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>COANAC         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>858</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/859.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICION SOCIALDEMOCRATA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>2</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>CSD            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>859</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/860.rdf"><stfel:descripcion_partit>ESQUERRA DELS POBLES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>ENE/EP         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>860</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.777+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/831.rdf"><stfel:descripcion_partit>FEDERACION DE PARTIDOS REGIONALES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>FPR            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>831</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/832.rdf"><stfel:descripcion_partit>HERRI BATASUNA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>HB             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>832</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/833.rdf"><stfel:descripcion_partit>INICIATIVA POR LA DEMOCRACIA EUROPEA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IDE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>833</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/834.rdf"><stfel:descripcion_partit>IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>62</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>IU-I           </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>834</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/835.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO LIBERACION ANDALUZA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LA             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>835</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/836.rdf"><stfel:descripcion_partit>COALICI&#211; ELS VERDS - LLISTA VERDA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>6</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LV             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>836</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/837.rdf"><stfel:descripcion_partit>ELS VERDS ECOLOGISTES</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>9</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>LVE            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>837</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/838.rdf"><stfel:descripcion_partit>NULS</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>NULS</stfel:codi_partit>
<dc:identifier>838</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/839.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO ANDALUCISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>7</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PANDAL         </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>839</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/840.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIDO CARLISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCARL          </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>840</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/841.rdf"><stfel:descripcion_partit>PART.COMUN. DE LOS PUEBLOS DE ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>8</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PCPE-PCC       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>841</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/842.rdf"><stfel:descripcion_partit>UNIDAD CENTRISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>0</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PED            </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>842</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/843.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT HUMANISTA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>1</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PH             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>843</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/844.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT POPULAR</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>21</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PP             </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>844</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/845.rdf"><stfel:descripcion_partit>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>235</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PSC-PSOE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>845</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/eleccions_europees_1989/846.rdf"><stfel:descripcion_partit>PART.SOCIAL.TRABAJ-PART.OBRER.REV.ESPA&#209;A</stfel:descripcion_partit>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_vots>4</stfel:nre_vots>
<stfel:codi_partit>PST-PORE       </stfel:codi_partit>
<dc:identifier>846</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:39:24.776+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .