RDF - Nivell acadèmic de la població 2011

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Nivell acadèmic de la població
Sector DemografiaEducació
Format RDF
Descàrregues 0
108 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>29</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>39</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>83</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>113</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>132</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>42</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>34</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>85</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>37</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>86</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>32</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>41</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>87</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>88</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>15</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>89</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>45</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>39</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>90</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>21</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>25</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>28</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>76</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>76</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>37</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>41</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>89</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>87</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>69</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>65</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>49</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>49</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>20</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>20</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>27</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>30</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>28</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>21</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>59</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>43</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>34</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>34</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>24</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.326+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>75</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>65</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>31</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.325+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>189</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>164</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>32</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.325+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>126</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>160</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>33</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.325+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>37</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>36</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.325+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>32</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>39</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>35</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:17.325+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .