N3 - Nivell acadèmic de la població 2011

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Nivell acadèmic de la població
Sector DemografiaEducació
Format N3
Descàrregues 0
97 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "81" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "82" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "29" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "83" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "113" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "132" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "84" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "85" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "24" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "37" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "86" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "87" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "88" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "15" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "89" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "90" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "91" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "92" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "93" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "25" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "94" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "95" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.328+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "28" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "37" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "89" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "87" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "79" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "80" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.327+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "27" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "28" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "24" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.326+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "75" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.325+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "189" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "164" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.325+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "126" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "160" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.325+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "37" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "36" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.325+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "35" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2011/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.325+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .