N3 - Nivell acadèmic de la població 2012

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Nivell acadèmic de la població
Sector DemografiaEducació
Format N3
Descàrregues 0
95 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "99" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "83" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "29" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "84" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "106" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "85" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "33" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "86" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "87" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "88" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "89" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "90" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "91" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "92" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "93" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "94" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "95" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "96" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "97" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.681+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "17" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "36" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "36" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "35" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "79" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "80" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "81" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "82" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.68+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "90" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "88" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "91" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "19" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "50" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "38" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "26" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nivell_academic> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "18" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:57:17.679+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .