RDF - Nivell acadèmic de la població 2016

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Nivell acadèmic de la població
Sector DemografiaEducació
Format RDF
Descàrregues 0
97 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/91.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.957+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/92.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>27</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.957+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/93.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.957+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/94.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>61</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>59</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.957+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/95.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>23</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>29</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.957+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/82.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>80</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>94</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/83.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>47</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>49</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>83</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/84.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>26</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>18</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/85.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>29</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>23</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>85</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/86.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>60</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>74</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>86</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/87.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>19</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>87</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/88.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>16</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>88</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/89.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>89</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/90.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>68</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>63</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>90</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.956+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>26</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>12</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.955+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>22</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>19</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>15</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>129</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>133</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>107</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>94</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>43</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>32</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>41</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>38</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>131</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>143</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>35</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>87</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>79</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>30</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>12</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>46</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>27</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>29</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>28</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>20</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.954+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>40</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>51</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>87</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>97</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>25</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>29</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>26</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2016/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>44</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>89</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.953+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .