RDF - Nivell acadèmic de la població 2015

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Nivell acadèmic de la població
Sector DemografiaEducació
Format RDF
Descàrregues 0
99 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/82.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/83.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>83</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/84.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/85.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>71</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>70</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>85</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/86.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>64</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>62</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>86</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/87.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>21</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>87</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/88.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>26</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>88</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/89.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>53</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>64</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>89</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/90.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>16</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>90</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/91.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/92.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>26</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>30</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/93.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/94.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>25</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>15</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/95.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/96.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>39</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>36</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>96</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/97.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>28</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>19</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>97</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/98.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>98</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.76+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>46</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>55</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>110</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>132</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>76</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>73</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>45</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>41</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>25</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>22</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>21</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>48</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>46</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.759+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>53</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>32</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>47</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>76</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>1</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>80</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>28</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>11</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>25</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>22</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>21</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>32</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>74</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>22</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>76</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>80</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>31</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>82</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>24</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>32</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>30</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>41</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>22</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>42</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>41</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>43</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_2015/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones>
<stfel:codi_nivell_academic>44</stfel:codi_nivell_academic>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:18.758+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .