N3 - Llistat per grans grups d'edat de la població

Llistat per grans grups d'edat de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Llistat per grans grups d'edat de la població
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 1
117 Visites
                                      
                          
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 080" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "681" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 081" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "682" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 082" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "683" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 083" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "684" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 084" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "685" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 085" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "686" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 086" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "687" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 087" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "688" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 088" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "689" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 089" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "690" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 090" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "691" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 091" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "692" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 092" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "693" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 093" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "694" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 095" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "695" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 096" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "696" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 103" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "697" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.796+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 067" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "16" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "22" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "668" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 068" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "18" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "669" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 069" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "15" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "19" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "670" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 070" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "23" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "671" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 071" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "672" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 072" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "15" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "673" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 073" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "24" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "674" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 074" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "24" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "20" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "675" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 075" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "18" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "676" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 076" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "15" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "677" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 077" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "17" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "678" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 078" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "679" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 079" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "12" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "680" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.795+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 050" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "73" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "68" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "651" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 051" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "78" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "71" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "652" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 052" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "75" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "56" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "653" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 053" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "68" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "63" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "654" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 054" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "57" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "67" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "655" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 055" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "72" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "61" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "656" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 056" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "71" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "60" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "657" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 057" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "51" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "60" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "658" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 058" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "58" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "52" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "659" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 059" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "660" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 060" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "51" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "42" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "661" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 061" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "44" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "45" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "662" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 062" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "29" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "40" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "663" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 063" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "23" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "35" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "664" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 064" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "31" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "34" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "665" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 065" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "28" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "30" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "666" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 066" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "26" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "22" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "667" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.794+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 030" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "18" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "631" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.793+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 031" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "17" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "632" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.793+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#edat> " 032" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "13" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "18" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "633" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-11T00:33:50.793+02:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .