JSONLD - Llistat per grans grups d'edat de la població

Llistat per grans grups d'edat de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Llistat per grans grups d'edat de la població
Sector Demografia
Format JSONLD
Descàrregues 1
102 Visites
                                      
                          
{"summary":{"items":700,"items_per_page":50,"pages":14,"current_page":1},"@context":{"dc":"http://purl.org/dc/terms/","atom":"http://www.w3.org/2005/Atom/","stfel":"http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#","rdf":"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"},"resources":[
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 088",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"691",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 089",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"692",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 090",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"693",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 091",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"694",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 092",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"695",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 093",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"696",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 094",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"697",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 095",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"698",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/698.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 096",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"699",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/699.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 103",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.361+02:00",
      "dc:identifier":"700",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/700.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"18",
      "stfel:nre_dones":"21",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 068",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"671",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"19",
      "stfel:nre_dones":"15",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 069",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"672",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"16",
      "stfel:nre_dones":"23",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 070",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"673",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"20",
      "stfel:nre_dones":"21",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 071",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"674",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"16",
      "stfel:nre_dones":"15",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 072",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"675",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"14",
      "stfel:nre_dones":"24",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 073",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"676",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"20",
      "stfel:nre_dones":"25",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 074",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"677",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"13",
      "stfel:nre_dones":"18",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 075",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"678",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"11",
      "stfel:nre_dones":"15",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 076",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"679",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"17",
      "stfel:nre_dones":"14",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 077",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"680",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"13",
      "stfel:nre_dones":"10",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 078",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"681",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"10",
      "stfel:nre_dones":"12",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 079",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"682",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:nre_dones":"9",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 080",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"683",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"8",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 081",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"684",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"8",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 082",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"685",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"5",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 083",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"686",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"6",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 084",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"687",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"7",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 085",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"688",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"3",
      "stfel:nre_dones":"7",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 086",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"689",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 087",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.36+02:00",
      "dc:identifier":"690",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"51",
      "stfel:nre_dones":"57",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 058",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"661",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"46",
      "stfel:nre_dones":"47",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 059",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"662",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"43",
      "stfel:nre_dones":"52",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 060",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"663",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"45",
      "stfel:nre_dones":"44",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 061",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"664",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"40",
      "stfel:nre_dones":"29",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 062",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"665",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"35",
      "stfel:nre_dones":"23",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 063",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"666",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"34",
      "stfel:nre_dones":"32",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 064",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"667",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"30",
      "stfel:nre_dones":"28",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 065",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"668",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"23",
      "stfel:nre_dones":"26",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 066",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"669",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"22",
      "stfel:nre_dones":"16",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 067",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.359+02:00",
      "dc:identifier":"670",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"18",
      "stfel:nre_dones":"19",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 038",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"641",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/641.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"24",
      "stfel:nre_dones":"21",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 039",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"642",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/642.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"34",
      "stfel:nre_dones":"26",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 040",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"643",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/643.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"17",
      "stfel:nre_dones":"22",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 041",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"644",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/644.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"21",
      "stfel:nre_dones":"27",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 042",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"645",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/645.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"33",
      "stfel:nre_dones":"28",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 043",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"646",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/646.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"28",
      "stfel:nre_dones":"33",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 044",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"647",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/647.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"24",
      "stfel:nre_dones":"41",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 045",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"648",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/648.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"45",
      "stfel:nre_dones":"37",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 046",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"649",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/649.jsonld"},
    {
      "stfel:nre_homes":"46",
      "stfel:nre_dones":"66",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:edat":" 047",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:06:17.358+02:00",
      "dc:identifier":"650",
      "@id":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/650.jsonld"}]
}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .