HTML - Llistat per grans grups d'edat de la població

Llistat per grans grups d'edat de la població de Sant Feliu de Llobregat

Conjunt de dades Llistat per grans grups d'edat de la població
Sector Demografia
Format HTML
Descàrregues 4
118 Visites

https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat.html

Listado de resursos de grups_edat

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/681.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  681
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/682.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  682
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/683.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  683
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/684.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  684
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/685.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  685
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/686.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  686
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/687.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  687
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/688.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  688
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/689.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  689
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/690.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  690
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/691.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  691
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/692.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  692
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/693.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  693
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/694.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  694
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/695.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  695
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/696.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  696
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/697.html

 • stfel:edat
  103
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  697
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.796+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/668.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  668
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/669.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  669
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/670.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  670
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/671.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  671
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/672.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  672
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/673.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  673
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/674.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  674
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/675.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  675
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/676.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  676
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/677.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  677
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/678.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  678
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/679.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  10
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  679
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/680.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  680
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.795+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/651.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  73
 • stfel:nre_homes
  68
 • dc:identifier
  651
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/652.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  78
 • stfel:nre_homes
  71
 • dc:identifier
  652
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/653.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  75
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  653
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/654.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  68
 • stfel:nre_homes
  63
 • dc:identifier
  654
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/655.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  57
 • stfel:nre_homes
  67
 • dc:identifier
  655
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/656.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  72
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  656
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/657.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  657
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/658.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  658
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/659.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  58
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  659
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/660.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  660
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/661.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  661
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/662.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  662
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/663.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  663
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/664.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  664
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/665.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  665
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/666.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  666
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/667.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  667
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.794+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/631.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  631
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/632.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  632
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/633.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  633
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/634.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  634
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/635.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  635
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/636.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  636
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/637.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  637
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/638.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  638
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/639.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  639
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/640.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  640
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/641.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  641
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/642.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  642
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/643.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  643
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/644.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  644
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/645.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  645
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/646.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  646
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/647.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  647
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/648.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  66
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  648
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/649.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  649
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/650.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  82
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  650
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.793+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/611.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  611
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/612.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  612
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/613.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  613
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/614.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  614
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/615.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  615
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/616.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  616
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/617.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  63
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  617
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/618.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  618
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/619.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  75
 • dc:identifier
  619
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/620.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  48
 • dc:identifier
  620
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/621.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  621
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/622.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  622
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/623.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  623
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/624.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  39
 • dc:identifier
  624
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/625.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  625
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/626.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  626
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/627.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  627
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/628.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  628
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/629.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  629
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/630.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  630
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.792+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/598.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  598
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/599.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  599
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/600.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  600
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/601.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  601
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/602.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  602
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/603.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  603
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/604.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  604
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/605.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  605
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/606.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  606
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/607.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  24
 • dc:identifier
  607
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/608.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  608
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/609.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  609
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/610.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-07
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  610
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.791+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/581.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  581
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/582.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  582
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/583.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  583
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/584.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  584
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/585.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  585
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/586.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  586
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/587.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  587
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/588.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  588
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/589.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  589
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/590.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  590
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/591.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  591
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/592.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  592
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/593.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  593
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/594.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  594
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/595.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  595
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/596.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  596
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/597.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  597
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.79+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/561.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  561
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/562.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  562
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/563.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  563
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/564.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  564
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/565.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  565
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/566.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  566
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/567.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  10
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  567
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/568.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  568
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/569.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  569
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/570.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  570
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/571.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  571
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/572.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  572
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/573.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  573
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/574.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  574
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/575.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  10
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  575
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/576.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  576
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/577.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  577
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/578.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  578
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/579.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  579
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/580.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  580
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.789+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/541.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  541
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/542.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  542
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/543.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  543
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/544.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  544
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/545.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  545
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/546.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  546
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/547.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  547
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/548.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  548
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/549.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  549
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/550.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  550
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/551.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  551
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/552.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  552
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/553.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  553
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/554.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  554
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/555.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  555
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/556.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  556
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/557.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  557
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/558.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  558
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/559.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  559
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/560.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  560
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.788+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/524.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  524
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/525.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  525
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/526.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  526
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/527.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  527
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/528.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  528
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/529.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  529
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/530.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  530
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/531.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  531
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/532.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  532
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/533.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  533
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/534.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  534
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/535.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  535
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/536.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  536
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/537.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  537
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/538.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  538
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/539.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  539
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/540.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  540
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.787+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/511.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  511
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/512.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  512
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/513.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  513
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/514.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  514
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/515.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  515
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/516.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  516
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/517.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  517
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/518.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  518
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/519.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  519
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/520.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  520
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/521.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  521
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/522.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  522
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/523.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  523
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.786+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/491.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  491
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/492.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  492
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/493.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  493
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/494.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  494
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/495.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  495
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/496.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  496
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/497.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  497
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/498.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  498
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/499.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  499
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/500.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  500
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/501.html

 • stfel:edat
  094
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  501
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/502.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  502
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/503.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  503
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/504.html

 • stfel:edat
  097
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  504
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/505.html

 • stfel:edat
  098
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  505
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/506.html

 • stfel:edat
  100
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  506
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/507.html

 • stfel:edat
  102
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  507
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/508.html

 • stfel:edat
  104
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  508
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/509.html

 • stfel:edat
  107
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  509
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/510.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-06
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  510
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.785+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/481.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  481
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/482.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  482
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/483.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  483
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/484.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  484
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/485.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  485
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/486.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  486
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/487.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  487
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/488.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  488
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/489.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  489
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/490.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  490
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.784+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/461.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  461
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/462.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  49
 • dc:identifier
  462
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/463.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  463
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/464.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  464
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/465.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  465
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/466.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  466
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/467.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  467
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/468.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  468
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/469.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  39
 • dc:identifier
  469
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/470.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  470
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/471.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  471
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/472.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  472
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/473.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  473
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/474.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  474
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/475.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  475
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/476.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  476
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/477.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  477
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/478.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  478
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/479.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  479
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/480.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  480
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.783+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/451.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  451
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/452.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  53
 • stfel:nre_homes
  53
 • dc:identifier
  452
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/453.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  453
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/454.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  454
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/455.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  455
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/456.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  55
 • dc:identifier
  456
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/457.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  457
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/458.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  458
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/459.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  44
 • dc:identifier
  459
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/460.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  49
 • dc:identifier
  460
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.782+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/441.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  441
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/442.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  442
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/443.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  443
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/444.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  444
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/445.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  445
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/446.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  446
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/447.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  447
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/448.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  448
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/449.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  449
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/450.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  58
 • stfel:nre_homes
  63
 • dc:identifier
  450
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.781+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/421.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  421
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/422.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  422
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/423.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  423
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/424.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  424
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/425.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  425
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/426.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  426
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/427.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  427
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/428.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  428
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/429.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  429
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/430.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  430
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/431.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  431
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/432.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  432
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/433.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  433
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/434.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  434
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/435.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  435
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/436.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  436
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/437.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  437
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/438.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  438
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/439.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  439
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/440.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  440
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.78+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/411.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  411
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/412.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  412
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/413.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  413
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/414.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  414
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/415.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  415
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/416.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  416
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/417.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  417
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/418.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  418
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/419.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  419
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/420.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  420
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.779+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/396.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  396
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/397.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  397
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/398.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  398
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/399.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  399
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/400.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  400
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/401.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  401
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/402.html

 • stfel:edat
  094
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  402
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/403.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  403
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/404.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  5
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  404
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/405.html

 • stfel:edat
  100
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  405
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/406.html

 • stfel:edat
  101
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  406
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/407.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  407
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/408.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  408
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/409.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  409
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/410.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-05
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  410
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.778+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/381.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  381
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/382.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  382
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/383.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  383
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/384.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  34
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  384
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/385.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  385
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/386.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  386
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/387.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  34
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  387
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/388.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  388
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/389.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  389
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/390.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  390
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/391.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  391
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/392.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  392
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/393.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  393
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/394.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  394
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/395.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  395
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.777+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/365.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  365
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/366.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  366
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/367.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  367
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/368.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  368
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/369.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  369
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/370.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  370
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/371.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  24
 • dc:identifier
  371
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/372.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  372
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/373.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  373
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/374.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  374
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/375.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  375
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/376.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  376
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/377.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  377
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/378.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  378
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/379.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  34
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  379
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/380.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  380
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.776+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/351.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  351
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/352.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  352
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/353.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  49
 • dc:identifier
  353
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/354.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  51
 • dc:identifier
  354
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/355.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  355
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/356.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  356
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/357.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  357
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/358.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  358
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/359.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  359
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/360.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  360
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/361.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  361
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/362.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  362
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/363.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  363
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/364.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  364
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.775+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/331.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  331
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/332.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  332
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/333.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  333
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/334.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  24
 • dc:identifier
  334
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/335.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  335
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/336.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  336
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/337.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  337
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/338.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  338
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/339.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  22
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  339
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/340.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  21
 • dc:identifier
  340
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/341.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  341
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/342.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  342
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/343.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  343
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/344.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  344
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/345.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  345
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/346.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  346
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/347.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  347
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/348.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  348
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/349.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  349
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/350.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  350
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.774+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/321.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  321
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/322.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  322
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/323.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  323
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/324.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  324
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/325.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  325
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/326.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  326
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/327.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  24
 • dc:identifier
  327
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/328.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  328
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/329.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  329
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/330.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  330
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.773+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/304.html

 • stfel:edat
  098
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  304
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/305.html

 • stfel:edat
  099
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  305
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/306.html

 • stfel:edat
  100
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  306
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/307.html

 • stfel:edat
  101
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  307
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/308.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  13
 • dc:identifier
  308
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/309.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  309
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/310.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  19
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  310
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/311.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  311
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/312.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  312
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/313.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  313
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/314.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  314
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/315.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  315
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/316.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  316
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/317.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  317
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/318.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  318
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/319.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  10
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  319
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/320.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-04
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  320
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.772+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/291.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  291
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/292.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  292
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/293.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  293
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/294.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  26
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  294
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/295.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  10
 • dc:identifier
  295
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/296.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  296
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/297.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  13
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  297
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/298.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  298
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/299.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  299
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/300.html

 • stfel:edat
  094
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  300
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/301.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  4
 • dc:identifier
  301
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/302.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  302
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/303.html

 • stfel:edat
  097
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  2
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  303
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.771+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/271.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  72
 • stfel:nre_homes
  44
 • dc:identifier
  271
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/272.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  53
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  272
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/273.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  39
 • dc:identifier
  273
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/274.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  48
 • dc:identifier
  274
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/275.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  275
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/276.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  276
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/277.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  56
 • stfel:nre_homes
  44
 • dc:identifier
  277
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/278.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  44
 • dc:identifier
  278
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/279.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  65
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  279
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/280.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  56
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  280
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/281.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  78
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  281
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/282.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  282
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/283.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  63
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  283
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/284.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  65
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  284
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/285.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  285
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/286.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  286
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/287.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  24
 • dc:identifier
  287
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/288.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  288
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/289.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  289
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/290.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  23
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  290
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.77+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/255.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  67
 • stfel:nre_homes
  73
 • dc:identifier
  255
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/256.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  87
 • stfel:nre_homes
  86
 • dc:identifier
  256
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/257.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  83
 • dc:identifier
  257
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/258.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  58
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  258
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/259.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  73
 • dc:identifier
  259
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/260.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  79
 • stfel:nre_homes
  71
 • dc:identifier
  260
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/261.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  74
 • stfel:nre_homes
  67
 • dc:identifier
  261
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/262.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  67
 • stfel:nre_homes
  55
 • dc:identifier
  262
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/263.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  70
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  263
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/264.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  264
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/265.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  265
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/266.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  58
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  266
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/267.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  57
 • dc:identifier
  267
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/268.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  57
 • stfel:nre_homes
  48
 • dc:identifier
  268
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/269.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  52
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  269
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/270.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  65
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  270
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.769+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/241.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  65
 • dc:identifier
  241
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/242.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  242
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/243.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  74
 • stfel:nre_homes
  73
 • dc:identifier
  243
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/244.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  244
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/245.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  72
 • stfel:nre_homes
  70
 • dc:identifier
  245
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/246.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  83
 • dc:identifier
  246
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/247.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  88
 • stfel:nre_homes
  88
 • dc:identifier
  247
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/248.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  74
 • stfel:nre_homes
  81
 • dc:identifier
  248
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/249.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  84
 • stfel:nre_homes
  87
 • dc:identifier
  249
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/250.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  88
 • stfel:nre_homes
  81
 • dc:identifier
  250
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/251.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  95
 • stfel:nre_homes
  87
 • dc:identifier
  251
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/252.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  68
 • stfel:nre_homes
  79
 • dc:identifier
  252
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/253.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  92
 • stfel:nre_homes
  88
 • dc:identifier
  253
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/254.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  95
 • stfel:nre_homes
  79
 • dc:identifier
  254
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.768+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/221.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  53
 • stfel:nre_homes
  54
 • dc:identifier
  221
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/222.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  222
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/223.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  223
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/224.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  224
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/225.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  225
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/226.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  226
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/227.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  227
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/228.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  228
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/229.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  229
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/230.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  230
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/231.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  231
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/232.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  44
 • dc:identifier
  232
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/233.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  233
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/234.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  234
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/235.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  235
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/236.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  236
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/237.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  237
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/238.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  238
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/239.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  66
 • stfel:nre_homes
  62
 • dc:identifier
  239
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/240.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  58
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  240
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.767+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/208.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  208
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/209.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  209
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/210.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  210
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/211.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  211
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/212.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  63
 • dc:identifier
  212
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/213.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  213
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/214.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  214
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/215.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  40
 • dc:identifier
  215
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/216.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  216
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/217.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  217
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/218.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  51
 • dc:identifier
  218
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/219.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  52
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  219
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/220.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  220
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.766+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/191.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  9
 • dc:identifier
  191
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/192.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  192
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/193.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  193
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/194.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  6
 • dc:identifier
  194
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/195.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  195
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/196.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  4
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  196
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/197.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  197
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/198.html

 • stfel:edat
  094
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  198
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/199.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  8
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  199
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/200.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  200
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/201.html

 • stfel:edat
  097
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  201
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/202.html

 • stfel:edat
  098
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  3
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  202
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/203.html

 • stfel:edat
  099
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  203
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/204.html

 • stfel:edat
  100
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  204
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/205.html

 • stfel:edat
  102
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  205
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/206.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  206
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/207.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-03
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  207
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.765+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/171.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  171
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/172.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  172
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/173.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  173
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/174.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  174
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/175.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  175
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/176.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  176
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/177.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  177
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/178.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  178
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/179.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  179
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/180.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  180
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/181.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  181
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/182.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  182
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/183.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  183
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/184.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  20
 • dc:identifier
  184
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/185.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  12
 • dc:identifier
  185
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/186.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  34
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  186
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/187.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  187
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/188.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  15
 • stfel:nre_homes
  17
 • dc:identifier
  188
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/189.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  189
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/190.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  190
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.764+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/155.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  67
 • dc:identifier
  155
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/156.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  68
 • stfel:nre_homes
  65
 • dc:identifier
  156
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/157.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  157
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/158.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  57
 • stfel:nre_homes
  59
 • dc:identifier
  158
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/159.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  159
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/160.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  53
 • dc:identifier
  160
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/161.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  161
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/162.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  162
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/163.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  163
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/164.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  164
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/165.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  165
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/166.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  43
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  166
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/167.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  47
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  167
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/168.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  168
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/169.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  169
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/170.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  39
 • dc:identifier
  170
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.763+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/141.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  141
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/142.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  142
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/143.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  49
 • dc:identifier
  143
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/144.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  43
 • dc:identifier
  144
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/145.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  145
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/146.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  57
 • stfel:nre_homes
  54
 • dc:identifier
  146
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/147.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  147
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/148.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  61
 • stfel:nre_homes
  57
 • dc:identifier
  148
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/149.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  66
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  149
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/150.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  56
 • dc:identifier
  150
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/151.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  94
 • stfel:nre_homes
  62
 • dc:identifier
  151
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/152.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  88
 • dc:identifier
  152
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/153.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  66
 • stfel:nre_homes
  62
 • dc:identifier
  153
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/154.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  67
 • stfel:nre_homes
  80
 • dc:identifier
  154
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.762+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/121.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  121
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/122.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  122
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/123.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  123
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/124.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  47
 • dc:identifier
  124
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/125.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  38
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  125
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/126.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  33
 • dc:identifier
  126
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/127.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  127
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/128.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  31
 • dc:identifier
  128
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/129.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  129
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/130.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  130
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/131.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  28
 • dc:identifier
  131
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/132.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  29
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  132
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/133.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  30
 • dc:identifier
  133
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/134.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  134
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/135.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  31
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  135
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/136.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  42
 • dc:identifier
  136
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/137.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  41
 • dc:identifier
  137
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/138.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  35
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  138
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/139.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  139
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/140.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  33
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  140
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.761+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/103.html

 • stfel:edat
  103
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  1
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  103
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/104.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  14
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  104
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/105.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  16
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  105
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/106.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  21
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  106
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/107.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  23
 • dc:identifier
  107
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/108.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  16
 • dc:identifier
  108
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/109.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  20
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  109
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/110.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  17
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  110
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/111.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  36
 • dc:identifier
  111
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/112.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  34
 • stfel:nre_homes
  32
 • dc:identifier
  112
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/113.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  29
 • dc:identifier
  113
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/114.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  30
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  114
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/115.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  40
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  115
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/116.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  44
 • stfel:nre_homes
  27
 • dc:identifier
  116
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/117.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  53
 • dc:identifier
  117
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/118.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  49
 • stfel:nre_homes
  45
 • dc:identifier
  118
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/119.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  48
 • dc:identifier
  119
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/120.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-02
 • stfel:nre_dones
  41
 • stfel:nre_homes
  53
 • dc:identifier
  120
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.76+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/91.html

 • stfel:edat
  090
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  27
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  91
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/92.html

 • stfel:edat
  091
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  7
 • dc:identifier
  92
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/93.html

 • stfel:edat
  092
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  12
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  93
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/94.html

 • stfel:edat
  093
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  8
 • dc:identifier
  94
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/95.html

 • stfel:edat
  094
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  5
 • dc:identifier
  95
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/96.html

 • stfel:edat
  095
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  11
 • stfel:nre_homes
  3
 • dc:identifier
  96
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/97.html

 • stfel:edat
  096
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  97
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/98.html

 • stfel:edat
  097
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  9
 • stfel:nre_homes
  2
 • dc:identifier
  98
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/99.html

 • stfel:edat
  098
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  99
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/100.html

 • stfel:edat
  099
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  7
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  100
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/101.html

 • stfel:edat
  100
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  6
 • stfel:nre_homes
  0
 • dc:identifier
  101
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/102.html

 • stfel:edat
  101
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  0
 • stfel:nre_homes
  1
 • dc:identifier
  102
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.759+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/71.html

 • stfel:edat
  070
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  78
 • stfel:nre_homes
  59
 • dc:identifier
  71
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/72.html

 • stfel:edat
  071
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  55
 • dc:identifier
  72
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/73.html

 • stfel:edat
  072
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  39
 • dc:identifier
  73
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/74.html

 • stfel:edat
  073
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  74
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/75.html

 • stfel:edat
  074
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  67
 • stfel:nre_homes
  57
 • dc:identifier
  75
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/76.html

 • stfel:edat
  075
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  53
 • dc:identifier
  76
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/77.html

 • stfel:edat
  076
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  77
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/78.html

 • stfel:edat
  077
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  37
 • dc:identifier
  78
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/79.html

 • stfel:edat
  078
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  42
 • stfel:nre_homes
  38
 • dc:identifier
  79
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/80.html

 • stfel:edat
  079
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  80
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/81.html

 • stfel:edat
  080
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  35
 • dc:identifier
  81
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/82.html

 • stfel:edat
  081
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  36
 • stfel:nre_homes
  25
 • dc:identifier
  82
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/83.html

 • stfel:edat
  082
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  34
 • dc:identifier
  83
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/84.html

 • stfel:edat
  083
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  18
 • stfel:nre_homes
  11
 • dc:identifier
  84
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/85.html

 • stfel:edat
  084
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  25
 • stfel:nre_homes
  14
 • dc:identifier
  85
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/86.html

 • stfel:edat
  085
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  18
 • dc:identifier
  86
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/87.html

 • stfel:edat
  086
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  50
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  87
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/88.html

 • stfel:edat
  087
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  15
 • dc:identifier
  88
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/89.html

 • stfel:edat
  088
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  24
 • stfel:nre_homes
  22
 • dc:identifier
  89
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/90.html

 • stfel:edat
  089
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  32
 • stfel:nre_homes
  19
 • dc:identifier
  90
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.758+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/51.html

 • stfel:edat
  050
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  84
 • stfel:nre_homes
  96
 • dc:identifier
  51
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/52.html

 • stfel:edat
  051
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  97
 • stfel:nre_homes
  103
 • dc:identifier
  52
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/53.html

 • stfel:edat
  052
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  95
 • stfel:nre_homes
  69
 • dc:identifier
  53
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/54.html

 • stfel:edat
  053
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  84
 • stfel:nre_homes
  73
 • dc:identifier
  54
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/55.html

 • stfel:edat
  054
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  85
 • dc:identifier
  55
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/56.html

 • stfel:edat
  055
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  76
 • stfel:nre_homes
  94
 • dc:identifier
  56
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/57.html

 • stfel:edat
  056
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  90
 • stfel:nre_homes
  70
 • dc:identifier
  57
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/58.html

 • stfel:edat
  057
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  78
 • stfel:nre_homes
  74
 • dc:identifier
  58
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/59.html

 • stfel:edat
  058
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  82
 • stfel:nre_homes
  91
 • dc:identifier
  59
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/60.html

 • stfel:edat
  059
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  94
 • stfel:nre_homes
  75
 • dc:identifier
  60
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/61.html

 • stfel:edat
  060
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  98
 • stfel:nre_homes
  74
 • dc:identifier
  61
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/62.html

 • stfel:edat
  061
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  77
 • stfel:nre_homes
  85
 • dc:identifier
  62
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/63.html

 • stfel:edat
  062
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  70
 • stfel:nre_homes
  69
 • dc:identifier
  63
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/64.html

 • stfel:edat
  063
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  54
 • stfel:nre_homes
  54
 • dc:identifier
  64
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/65.html

 • stfel:edat
  064
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  75
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  65
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/66.html

 • stfel:edat
  065
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  51
 • dc:identifier
  66
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/67.html

 • stfel:edat
  066
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  65
 • stfel:nre_homes
  59
 • dc:identifier
  67
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/68.html

 • stfel:edat
  067
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  69
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  68
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/69.html

 • stfel:edat
  068
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  79
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  69
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/70.html

 • stfel:edat
  069
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  55
 • dc:identifier
  70
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.757+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/31.html

 • stfel:edat
  030
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  46
 • dc:identifier
  31
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/32.html

 • stfel:edat
  031
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  63
 • stfel:nre_homes
  51
 • dc:identifier
  32
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/33.html

 • stfel:edat
  032
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  71
 • stfel:nre_homes
  52
 • dc:identifier
  33
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/34.html

 • stfel:edat
  033
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  74
 • stfel:nre_homes
  77
 • dc:identifier
  34
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/35.html

 • stfel:edat
  034
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  80
 • stfel:nre_homes
  64
 • dc:identifier
  35
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/36.html

 • stfel:edat
  035
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  83
 • stfel:nre_homes
  81
 • dc:identifier
  36
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/37.html

 • stfel:edat
  036
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  73
 • stfel:nre_homes
  79
 • dc:identifier
  37
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/38.html

 • stfel:edat
  037
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  82
 • stfel:nre_homes
  76
 • dc:identifier
  38
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/39.html

 • stfel:edat
  038
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  99
 • stfel:nre_homes
  65
 • dc:identifier
  39
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/40.html

 • stfel:edat
  039
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  104
 • stfel:nre_homes
  94
 • dc:identifier
  40
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/41.html

 • stfel:edat
  040
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  104
 • stfel:nre_homes
  84
 • dc:identifier
  41
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/42.html

 • stfel:edat
  041
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  117
 • stfel:nre_homes
  92
 • dc:identifier
  42
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/43.html

 • stfel:edat
  042
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  110
 • stfel:nre_homes
  106
 • dc:identifier
  43
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/44.html

 • stfel:edat
  043
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  123
 • stfel:nre_homes
  110
 • dc:identifier
  44
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/45.html

 • stfel:edat
  044
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  100
 • stfel:nre_homes
  116
 • dc:identifier
  45
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/46.html

 • stfel:edat
  045
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  104
 • stfel:nre_homes
  116
 • dc:identifier
  46
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/47.html

 • stfel:edat
  046
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  112
 • stfel:nre_homes
  131
 • dc:identifier
  47
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/48.html

 • stfel:edat
  047
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  111
 • stfel:nre_homes
  110
 • dc:identifier
  48
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/49.html

 • stfel:edat
  048
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  104
 • stfel:nre_homes
  113
 • dc:identifier
  49
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/50.html

 • stfel:edat
  049
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  91
 • stfel:nre_homes
  113
 • dc:identifier
  50
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.756+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/21.html

 • stfel:edat
  020
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  70
 • stfel:nre_homes
  66
 • dc:identifier
  21
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/22.html

 • stfel:edat
  021
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  22
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/23.html

 • stfel:edat
  022
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  37
 • stfel:nre_homes
  51
 • dc:identifier
  23
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/24.html

 • stfel:edat
  023
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  39
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  24
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/25.html

 • stfel:edat
  024
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  25
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/26.html

 • stfel:edat
  025
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  53
 • stfel:nre_homes
  67
 • dc:identifier
  26
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/27.html

 • stfel:edat
  026
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  51
 • stfel:nre_homes
  54
 • dc:identifier
  27
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/28.html

 • stfel:edat
  027
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  45
 • stfel:nre_homes
  50
 • dc:identifier
  28
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/29.html

 • stfel:edat
  028
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  56
 • stfel:nre_homes
  62
 • dc:identifier
  29
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/30.html

 • stfel:edat
  029
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  68
 • dc:identifier
  30
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.755+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/1.html

 • stfel:edat
  000
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  28
 • stfel:nre_homes
  26
 • dc:identifier
  1
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/2.html

 • stfel:edat
  001
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  59
 • stfel:nre_homes
  54
 • dc:identifier
  2
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/3.html

 • stfel:edat
  002
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  48
 • dc:identifier
  3
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/4.html

 • stfel:edat
  003
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  60
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  4
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/5.html

 • stfel:edat
  004
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  61
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  5
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/6.html

 • stfel:edat
  005
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  55
 • stfel:nre_homes
  72
 • dc:identifier
  6
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/7.html

 • stfel:edat
  006
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  80
 • stfel:nre_homes
  74
 • dc:identifier
  7
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/8.html

 • stfel:edat
  007
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  83
 • stfel:nre_homes
  79
 • dc:identifier
  8
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/9.html

 • stfel:edat
  008
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  83
 • stfel:nre_homes
  64
 • dc:identifier
  9
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/10.html

 • stfel:edat
  009
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  81
 • stfel:nre_homes
  68
 • dc:identifier
  10
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/11.html

 • stfel:edat
  010
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  69
 • stfel:nre_homes
  70
 • dc:identifier
  11
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/12.html

 • stfel:edat
  011
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  48
 • stfel:nre_homes
  87
 • dc:identifier
  12
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/13.html

 • stfel:edat
  012
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  73
 • stfel:nre_homes
  85
 • dc:identifier
  13
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/14.html

 • stfel:edat
  013
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  64
 • stfel:nre_homes
  72
 • dc:identifier
  14
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/15.html

 • stfel:edat
  014
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  46
 • stfel:nre_homes
  60
 • dc:identifier
  15
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/16.html

 • stfel:edat
  015
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  63
 • stfel:nre_homes
  69
 • dc:identifier
  16
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/17.html

 • stfel:edat
  016
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  80
 • stfel:nre_homes
  58
 • dc:identifier
  17
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/18.html

 • stfel:edat
  017
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  62
 • stfel:nre_homes
  76
 • dc:identifier
  18
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/19.html

 • stfel:edat
  018
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  52
 • stfel:nre_homes
  68
 • dc:identifier
  19
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/grups_edat/20.html

 • stfel:edat
  019
 • stfel:codi_divisio_territorial
  D-01
 • stfel:nre_dones
  61
 • stfel:nre_homes
  61
 • dc:identifier
  20
 • dc:modified
  2022-08-11T00:33:50.754+02:00