TURTLE - Descripció dels nivells acadèmics

Descripció dels Nivells acadèmics

Conjunt de dades Descripció dels nivells acadèmics
Sector DemografiaEducació
Format TURTLE
Descàrregues 0
96 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>

<resources name="response">
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">ARQUITECTE O ENGINYER TECNIC</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.884+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">45</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">LLICEN. O GRAU UNIVERSIT/ARQ. O ENG SUP.</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">LICEN. O GRADO UNIVERSIT/ARQ. O ING SUP.</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.884+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">46</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">TITULATS ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSIT</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">TITULADO ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSIT</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.884+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">47</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">DOCTORAT/POSGRAU O MASTER UNIVERSIT.</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">DOCTORADOS/POSTGRADOS O MASTER UNIVERSIT.</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.884+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">48</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">DESCONEGUT</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">DESCONOCIDO</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.884+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">99</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">NO APLICABLE PER SER MENOR 10 ANYS</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">NO APLICABLE POR SER MENOR DE 10 AÑOS</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">0</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">NO SABE LEER NI ESCRIBIR</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">11</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">NO SABE LEER NI ESCRIBIR</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">21</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">22</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">31</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">FP PRIM. GRAU O MITG/ OFICIALIA INDUSTR</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">FP PRIM. GRADO O MEDIO/ OFICIAL INDUSTR</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">32</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">FP SEGON GRAU O SUPER./MESTR. INDUSTR.</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">FP SEGON GRADO O SUPER./MAESTR. INDUSTR.</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">41</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">BATXILLER SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">BACHILLERATO SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">42</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">ALTRES TITULACIONS MITJANES</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">OTRAS TITULACIONES MEDIAS</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">43</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_cat">DIPLOMATS ESCOLES UNIVERSITARIES</str>
    <str name="stfel:descripcio_nivell_esp">DIPLOMADOS ESCUELAS UNIVERSITARIAS</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-26T00:06:13.883+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">44</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.xml</str></resource>
</resources>
</response>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .