N3 - Descripció dels nivells acadèmics

Descripció dels Nivells acadèmics

Conjunt de dades Descripció dels nivells acadèmics
Sector DemografiaEducació
Format N3
Descàrregues 0
96 Visites
                                      
                          
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "ARQUITECTE O ENGINYER TECNIC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.468+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "LLICEN. O GRAU UNIVERSIT/ARQ. O ENG SUP." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "LICEN. O GRADO UNIVERSIT/ARQ. O ING SUP." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.468+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "TITULATS ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSIT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "TITULADO ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSIT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.468+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "DOCTORAT/POSGRAU O MASTER UNIVERSIT." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "DOCTORADOS/POSTGRADOS O MASTER UNIVERSIT." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.468+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "DESCONEGUT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "DESCONOCIDO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "99" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.468+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "NO APLICABLE PER SER MENOR 10 ANYS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "NO APLICABLE POR SER MENOR DE 10 AÑOS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "NO SABE LEER NI ESCRIBIR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "11" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "NO SABE LEER NI ESCRIBIR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "22" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "FP PRIM. GRAU O MITG/ OFICIALIA INDUSTR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "FP PRIM. GRADO O MEDIO/ OFICIAL INDUSTR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "FP SEGON GRAU O SUPER./MESTR. INDUSTR." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "FP SEGON GRADO O SUPER./MAESTR. INDUSTR." .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "BATXILLER SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "BACHILLERATO SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "ALTRES TITULACIONS MITJANES" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "OTRAS TITULACIONES MEDIAS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_cat> "DIPLOMATS ESCOLES UNIVERSITARIES" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#descripcio_nivell_esp> "DIPLOMADOS ESCUELAS UNIVERSITARIAS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-26T00:32:22.467+02:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .