JSON - Descripció dels nivells acadèmics

Descripció dels Nivells acadèmics

Conjunt de dades Descripció dels nivells acadèmics
Sector DemografiaEducació
Format JSON
Descàrregues 0
98 Visites
                                      
                          
{"summary":{"items":15,"items_per_page":50,"pages":1,"current_page":1},"resources":[
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"ARQUITECTE O ENGINYER TECNIC",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.468+02:00",
      "dc:identifier":"45",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"LLICEN. O GRAU UNIVERSIT/ARQ. O ENG SUP.",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"LICEN. O GRADO UNIVERSIT/ARQ. O ING SUP.",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.468+02:00",
      "dc:identifier":"46",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"TITULATS ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSIT",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"TITULADO ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSIT",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.468+02:00",
      "dc:identifier":"47",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"DOCTORAT/POSGRAU O MASTER UNIVERSIT.",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"DOCTORADOS/POSTGRADOS O MASTER UNIVERSIT.",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.468+02:00",
      "dc:identifier":"48",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"DESCONEGUT",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"DESCONOCIDO",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.468+02:00",
      "dc:identifier":"99",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"NO APLICABLE PER SER MENOR 10 ANYS",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"NO APLICABLE POR SER MENOR DE 10 AÑOS",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"0",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"NO SABE LEER NI ESCRIBIR",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"11",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"NO SABE LEER NI ESCRIBIR",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"21",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"22",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"31",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"FP PRIM. GRAU O MITG/ OFICIALIA INDUSTR",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"FP PRIM. GRADO O MEDIO/ OFICIAL INDUSTR",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"32",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"FP SEGON GRAU O SUPER./MESTR. INDUSTR.",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"FP SEGON GRADO O SUPER./MAESTR. INDUSTR.",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"41",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"BATXILLER SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"BACHILLERATO SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"42",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"ALTRES TITULACIONS MITJANES",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"OTRAS TITULACIONES MEDIAS",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"43",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.json"},
    {
      "stfel:descripcio_nivell_cat":"DIPLOMATS ESCOLES UNIVERSITARIES",
      "stfel:descripcio_nivell_esp":"DIPLOMADOS ESCUELAS UNIVERSITARIAS",
      "dc:modified":"2022-06-26T00:32:22.467+02:00",
      "dc:identifier":"44",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.json"}]
}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .