HTML - Descripció dels nivells acadèmics

Descripció dels Nivells acadèmics

Conjunt de dades Descripció dels nivells acadèmics
Sector DemografiaEducació
Format HTML
Descàrregues 0
110 Visites

https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio.html

Listado de resursos de nivell_academic_descripcio

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/45.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  ARQUITECTE O ENGINYER TECNIC
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO
 • dc:identifier
  45
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.884+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/46.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  LLICEN. O GRAU UNIVERSIT/ARQ. O ENG SUP.
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  LICEN. O GRADO UNIVERSIT/ARQ. O ING SUP.
 • dc:identifier
  46
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.884+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/47.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  TITULATS ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSIT
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  TITULADO ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSIT
 • dc:identifier
  47
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.884+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/48.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  DOCTORAT/POSGRAU O MASTER UNIVERSIT.
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  DOCTORADOS/POSTGRADOS O MASTER UNIVERSIT.
 • dc:identifier
  48
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.884+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/99.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  DESCONEGUT
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  DESCONOCIDO
 • dc:identifier
  99
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.884+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/0.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  NO APLICABLE PER SER MENOR 10 ANYS
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  NO APLICABLE POR SER MENOR DE 10 AÑOS
 • dc:identifier
  0
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/11.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  NO SABE LEER NI ESCRIBIR
 • dc:identifier
  11
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/21.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  NO SABE LEER NI ESCRIBIR
 • dc:identifier
  21
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/22.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  PRIM. INCOMP(5 CURS.EGB)/CERT.ESC O EQ.
 • dc:identifier
  22
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/31.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  BATX. ELEM./ EGB /PRIM. COMPLETA/ ESO
 • dc:identifier
  31
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/32.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  FP PRIM. GRAU O MITG/ OFICIALIA INDUSTR
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  FP PRIM. GRADO O MEDIO/ OFICIAL INDUSTR
 • dc:identifier
  32
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/41.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  FP SEGON GRAU O SUPER./MESTR. INDUSTR.
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  FP SEGON GRADO O SUPER./MAESTR. INDUSTR.
 • dc:identifier
  41
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/42.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  BATXILLER SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  BACHILLERATO SUPERIOR/ BUP/ BATX. LOGSE
 • dc:identifier
  42
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/43.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  ALTRES TITULACIONS MITJANES
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  OTRAS TITULACIONES MEDIAS
 • dc:identifier
  43
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00

RTOD Resource: https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/nivell_academic_descripcio/44.html

 • stfel:descripcio_nivell_cat
  DIPLOMATS ESCOLES UNIVERSITARIES
 • stfel:descripcio_nivell_esp
  DIPLOMADOS ESCUELAS UNIVERSITARIAS
 • dc:identifier
  44
 • dc:modified
  2022-06-26T00:06:13.883+02:00