RDF - Dades de participació en les eleccions al Congrés dels Diputats i Senat any 2019

Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat

Conjunt de dades Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat
Sector Sector Públic
Format RDF
Descàrregues 0
34 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/111.rdf"><stfel:resultat>1280</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>111</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/112.rdf"><stfel:resultat>5</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>112</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/113.rdf"><stfel:resultat>9</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>113</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/114.rdf"><stfel:resultat>1418</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>114</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/115.rdf"><stfel:resultat>171</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>115</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/116.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>116</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/117.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>117</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/118.rdf"><stfel:resultat>5</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>118</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/119.rdf"><stfel:resultat>727</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>119</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/120.rdf"><stfel:resultat>148</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>120</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.097+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/84.rdf"><stfel:resultat>141</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04008   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/85.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>85</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/86.rdf"><stfel:resultat>596</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>86</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/87.rdf"><stfel:resultat>181</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>87</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/88.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>88</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/89.rdf"><stfel:resultat>151</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>89</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/90.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>90</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/91.rdf"><stfel:resultat>516</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>91</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/92.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>92</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/93.rdf"><stfel:resultat>291</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>93</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/94.rdf"><stfel:resultat>775</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>94</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/95.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>95</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/96.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>96</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/97.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>97</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/98.rdf"><stfel:resultat>581</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>98</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/99.rdf"><stfel:resultat>1</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>99</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/100.rdf"><stfel:resultat>227</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>100</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/101.rdf"><stfel:resultat>939</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>101</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/102.rdf"><stfel:resultat>229</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>102</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/103.rdf"><stfel:resultat>7</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>103</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/104.rdf"><stfel:resultat>5</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>104</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/105.rdf"><stfel:resultat>886</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>105</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/106.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>106</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/107.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>107</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/108.rdf"><stfel:resultat>119</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>108</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/109.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>109</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/110.rdf"><stfel:resultat>216</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>110</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.096+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/61.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/62.rdf"><stfel:resultat>204</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/63.rdf"><stfel:resultat>1272</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/64.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/65.rdf"><stfel:resultat>227</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/66.rdf"><stfel:resultat>1091</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/67.rdf"><stfel:resultat>4</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/68.rdf"><stfel:resultat>5</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/69.rdf"><stfel:resultat>184</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/70.rdf"><stfel:resultat>3</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/71.rdf"><stfel:resultat>5</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/72.rdf"><stfel:resultat>611</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/73.rdf"><stfel:resultat>981</stfel:resultat>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04006   </stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:57:21.095+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .