JSON - Dades de participació en les eleccions al Congrés dels Diputats i Senat any 2019

Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat

Conjunt de dades Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat
Sector Sector Públic
Format JSON
Descàrregues 0
37 Visites
                                      
                          
{"summary":{"items":120,"items_per_page":50,"pages":3,"current_page":1},"resources":[
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07001   ",
      "stfel:resultat":"1280",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"111",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/111.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07001   ",
      "stfel:resultat":"5",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"112",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/112.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07002   ",
      "stfel:resultat":"9",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"113",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/113.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07002   ",
      "stfel:resultat":"1418",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"114",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/114.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07002   ",
      "stfel:resultat":"171",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"115",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/115.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07002   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"116",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/116.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07003   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"117",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/117.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07003   ",
      "stfel:resultat":"5",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"118",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/118.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07003   ",
      "stfel:resultat":"727",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"119",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/119.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07003   ",
      "stfel:resultat":"148",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.097+01:00",
      "dc:identifier":"120",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/120.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04008   ",
      "stfel:resultat":"141",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"84",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/84.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05001   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"85",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/85.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05001   ",
      "stfel:resultat":"596",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"86",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/86.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05001   ",
      "stfel:resultat":"181",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"87",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/87.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05001   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"88",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/88.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05002   ",
      "stfel:resultat":"151",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"89",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/89.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05002   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"90",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/90.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05002   ",
      "stfel:resultat":"516",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"91",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/91.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05002   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"92",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/92.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05003   ",
      "stfel:resultat":"291",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"93",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/93.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05003   ",
      "stfel:resultat":"775",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"94",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/94.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05003   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"95",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/95.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05003   ",
      "stfel:resultat":"4",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"96",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/96.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05004   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"97",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/97.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05004   ",
      "stfel:resultat":"581",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"98",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/98.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05004   ",
      "stfel:resultat":"1",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"99",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/99.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05004   ",
      "stfel:resultat":"227",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"100",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/100.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05005   ",
      "stfel:resultat":"939",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"101",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/101.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05005   ",
      "stfel:resultat":"229",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"102",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/102.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05005   ",
      "stfel:resultat":"7",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"103",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/103.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-05005   ",
      "stfel:resultat":"5",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"104",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/104.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-06004   ",
      "stfel:resultat":"886",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"105",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/105.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-06004   ",
      "stfel:resultat":"4",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"106",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/106.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-06004   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"107",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/107.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-06004   ",
      "stfel:resultat":"119",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"108",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/108.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07001   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"109",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/109.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-07001   ",
      "stfel:resultat":"216",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.096+01:00",
      "dc:identifier":"110",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/110.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03004   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"61",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/61.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03004   ",
      "stfel:resultat":"204",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"62",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/62.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03004   ",
      "stfel:resultat":"1272",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"63",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/63.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03004   ",
      "stfel:resultat":"4",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"64",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/64.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03005   ",
      "stfel:resultat":"227",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"65",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/65.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03005   ",
      "stfel:resultat":"1091",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"66",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/66.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03005   ",
      "stfel:resultat":"4",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"67",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/67.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-03005   ",
      "stfel:resultat":"5",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"68",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/68.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04003   ",
      "stfel:resultat":"184",
      "stfel:tipologia":"Abstencio",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"69",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/69.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04003   ",
      "stfel:resultat":"3",
      "stfel:tipologia":"Vots blancs",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"70",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/70.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04003   ",
      "stfel:resultat":"5",
      "stfel:tipologia":"Vots nuls",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"71",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/71.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04003   ",
      "stfel:resultat":"611",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"72",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/72.json"},
    {
      "stfel:codi_divisio_territorial":"S-04006   ",
      "stfel:resultat":"981",
      "stfel:tipologia":"Vots candidatures",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:57:21.095+01:00",
      "dc:identifier":"73",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2019/73.json"}]
}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .