ATOM - Dades de participació en les eleccions al Congrés dels Diputats i Senat any 2015

Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat

Conjunt de dades Dades de participació a les eleccions del Congrés dels Diputats i Senat
Sector Sector Públic
Format ATOM
Descàrregues 0
115 Visites
                                      
                          
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"><id>https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/participacio_eleccions_generals_2015.atom</id><title>Dades de participació de les eleccions generals 2015</title><author>
<name>Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat</name>
</author><link href="https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/participacio_eleccions_generals_2015.atom" rel="self" type="application/atom+xml" /><updated>2021-02-16T08:57:20.840Z</updated><os:itemsPerPage>50</os:itemsPerPage><os:startIndex>1</os:startIndex><os:totalResults>120</os:totalResults><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>1165</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>111</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/111.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>7</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>112</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/112.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>6</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>113</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/113.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>1273</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>114</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/114.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>259</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>115</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/115.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>7</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>116</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/116.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>7</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>117</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/117.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>3</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>118</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/118.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>668</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>119</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/119.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>171</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.84+01:00</updated><dc:identifier>120</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/120.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>6</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>85</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/85.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>570</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>86</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/86.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>223</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>87</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/87.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>3</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>88</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/88.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>152</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>89</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/89.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>3</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>90</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/90.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>516</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>91</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/91.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05002   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>4</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>92</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/92.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>321</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>93</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/93.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>798</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>94</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/94.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>4</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>95</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/95.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>5</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>96</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/96.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>5</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>97</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/97.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>580</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>98</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/98.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>1</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>99</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/99.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>219</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>100</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/100.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>919</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>101</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/101.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>275</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>102</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/102.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>7</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>103</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/103.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-05005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>9</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>104</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/104.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>800</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>105</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/105.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>5</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>106</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/106.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>4</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>107</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/107.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-06004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>188</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>108</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/108.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>2</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>109</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/109.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-07001   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>280</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.839+01:00</updated><dc:identifier>110</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/110.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>6</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>61</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/61.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>318</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>62</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/62.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>1136</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>63</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/63.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03004   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>5</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>64</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/64.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>277</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>65</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/65.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>1010</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>66</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/66.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>7</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>67</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/67.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-03005   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>3</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>68</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/68.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>196</stfel:resultat><stfel:tipologia>Abstencio</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>69</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/69.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>8</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots blancs</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>70</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/70.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>3</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>71</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/71.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04003   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>577</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>72</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/72.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04006   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>945</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots candidatures</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>73</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/73.atom</id></entry><entry>
<stfel:codi_divisio_territorial>S-04006   </stfel:codi_divisio_territorial><stfel:resultat>12</stfel:resultat><stfel:tipologia>Vots nuls</stfel:tipologia><updated>2021-02-16T08:57:20.838+01:00</updated><dc:identifier>74</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/participacio_eleccions_generals_2015/74.atom</id></entry></feed>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .