XML - Censos de població de Sant Feliu de Llobregat

Alteracions del municipi Sant Feliu de Llobregat en els Censos de Població des de 1842

Font: Institut Nacional d'Estadística

Conjunt de dades Censos de població de Sant Feliu de Llobregat
Sector DemografiaSector Públic
Format XML
Descàrregues 6
122 Visites
                         							    
      
<data>
<row _id="1"><Año>1842</Año><Población de Hecho xsi:nil="true" /><Población de Derecho>1820</Población de Derecho><Hogares>386</Hogares></row>
<row _id="2"><Año>1857</Año><Población de Hecho>2484</Población de Hecho><Población de Derecho xsi:nil="true" /><Hogares>492</Hogares></row>
<row _id="3"><Año>1860</Año><Población de Hecho>2478</Población de Hecho><Población de Derecho xsi:nil="true" /><Hogares>497</Hogares></row>
<row _id="4"><Año>1877</Año><Población de Hecho>2749</Población de Hecho><Población de Derecho>2641</Población de Derecho><Hogares>603</Hogares></row>
<row _id="5"><Año>1887</Año><Población de Hecho>2990</Población de Hecho><Población de Derecho>3032</Población de Derecho><Hogares>747</Hogares></row>
<row _id="6"><Año>1897</Año><Población de Hecho>3151</Población de Hecho><Población de Derecho>3127</Población de Derecho><Hogares>750</Hogares></row>
<row _id="7"><Año>1900</Año><Población de Hecho>3314</Población de Hecho><Población de Derecho>3203</Población de Derecho><Hogares>790</Hogares></row>
<row _id="8"><Año>1910</Año><Población de Hecho>3852</Población de Hecho><Población de Derecho>3658</Población de Derecho><Hogares>916</Hogares></row>
<row _id="9"><Año>1920</Año><Población de Hecho>4406</Población de Hecho><Población de Derecho>4396</Población de Derecho><Hogares>930</Hogares></row>
<row _id="10"><Año>1920</Año><Población de Hecho>4406</Población de Hecho><Población de Derecho>4396</Población de Derecho><Hogares>930</Hogares></row>
<row _id="11"><Año>1930</Año><Población de Hecho>6343</Población de Hecho><Población de Derecho>6008</Población de Derecho><Hogares>1555</Hogares></row>
<row _id="12"><Año>1940</Año><Población de Hecho>6571</Población de Hecho><Población de Derecho>6646</Población de Derecho><Hogares>1668</Hogares></row>
<row _id="13"><Año>1950</Año><Población de Hecho>7327</Población de Hecho><Población de Derecho>7114</Población de Derecho><Hogares>1921</Hogares></row>
<row _id="14"><Año>1960</Año><Población de Hecho>10201</Población de Hecho><Población de Derecho>10181</Población de Derecho><Hogares>2396</Hogares></row>
<row _id="15"><Año>1970</Año><Población de Hecho>21751</Población de Hecho><Población de Derecho>21736</Población de Derecho><Hogares>5403</Hogares></row>
<row _id="16"><Año>1981</Año><Población de Hecho>37849</Población de Hecho><Población de Derecho>38004</Población de Derecho><Hogares>10391</Hogares></row>
<row _id="17"><Año>1991</Año><Población de Hecho>36330</Población de Hecho><Población de Derecho>36608</Población de Derecho><Hogares>10641</Hogares></row>
<row _id="18"><Año>2001</Año><Población de Hecho xsi:nil="true" /><Población de Derecho>40042</Población de Derecho><Hogares>13979</Hogares></row>
<row _id="19"><Año>2011</Año><Población de Hecho xsi:nil="true" /><Población de Derecho>43333</Población de Derecho><Hogares>16330</Hogares></row>
</data>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç.