JSON - Censos de població de Sant Feliu de Llobregat

Alteracions del municipi Sant Feliu de Llobregat en els Censos de Població des de 1842

Font: Institut Nacional d'Estadística

Conjunt de dades Censos de població de Sant Feliu de Llobregat
Sector DemografiaSector Públic
Format JSON
Descàrregues 4
119 Visites
                         							    
      
{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"Año"},{"type":"numeric","id":"Población de Hecho"},{"type":"numeric","id":"Población de Derecho"},{"type":"numeric","id":"Hogares"}],
  "records": [
    [4,1877,2749,2641,603],
    [5,1887,2990,3032,747],
    [6,1897,3151,3127,750],
    [7,1900,3314,3203,790],
    [8,1910,3852,3658,916],
    [9,1920,4406,4396,930],
    [10,1920,4406,4396,930],
    [11,1930,6343,6008,1555],
    [12,1940,6571,6646,1668],
    [13,1950,7327,7114,1921],
    [14,1960,10201,10181,2396],
    [15,1970,21751,21736,5403],
    [16,1981,37849,38004,10391],
    [17,1991,36330,36608,10641]
]}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç.