N3 - Canvis de domicili al padró per nacionalitat 2013

Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
131 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "110" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "FRANÇA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "121" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/121.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "115" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ITALIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "122" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/122.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "123" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PORTUGAL" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "123" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/123.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "135" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "UCRANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "124" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/124.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "228" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "MARROC" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "125" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/125.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "340" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ARGENTINA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "126" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/126.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "351" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "VENEZUELA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "127" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/127.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.825+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "342" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "BRASIL" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "112" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/112.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "343" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "COLOMBIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "113" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/113.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "345" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "EQUADOR" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "114" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/114.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "347" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PARAGUAI" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "115" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/115.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "348" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PERU" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "116" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/116.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "351" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "VENEZUELA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "117" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/117.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "407" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "XINA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "118" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/118.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "410" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "INDIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "119" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/119.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "120" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/120.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.824+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "341" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "BOLIVIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "111" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/111.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.813+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "208" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "CAMERUN" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "92" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "228" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "MARROC" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "93" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "321" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "HONDURES" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "94" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "340" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ARGENTINA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "95" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "341" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "BOLIVIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "96" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "343" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "COLOMBIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "97" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "344" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "XILE" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "98" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/98.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "345" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "EQUADOR" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "99" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "347" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PARAGUAI" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "100" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/100.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "348" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PERU" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "101" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/101.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "407" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "XINA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "102" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/102.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "103" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "BELGICA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "103" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/103.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "104" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/104.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "128" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ROMANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "105" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/105.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "135" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "UCRANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "106" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/106.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "228" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "MARROC" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "107" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/107.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "250" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "REP. DEMOCRATICA DEL CONGO" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/108.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "315" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "CUBA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "109" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/109.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "321" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "HONDURES" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "110" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/110.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.812+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "343" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "COLOMBIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "81" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "344" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "XILE" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "82" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "345" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "EQUADOR" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "83" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "347" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PARAGUAI" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "84" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "348" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "PERU" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "85" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "351" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "VENEZUELA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "86" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "407" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "XINA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "87" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "108" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ESPANYA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "29" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "24" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "88" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "128" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ROMANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "89" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "135" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "UCRANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "90" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "137" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "MOLDAVIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "91" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.811+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "128" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "ROMANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.81+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "135" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "UCRANIA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.81+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_nacionalitat> "217" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#desc_nacionalitat> "GHANA" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2013/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:36:03.81+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .