JSON - Canvis de domicili al padró per nacionalitat 2010

Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per nacionalitat
Sector Demografia
Format JSON
Descàrregues 0
136 Visites
                                      
                          
{"summary":{"items":108,"items_per_page":50,"pages":3,"current_page":1},"resources":[
    {
      "stfel:nre_homes":"41",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ESPANYA",
      "stfel:nre_dones":"39",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:codi_nacionalitat":"108",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.299+01:00",
      "dc:identifier":"105",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/105.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PORTUGAL",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:codi_nacionalitat":"123",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.299+01:00",
      "dc:identifier":"106",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/106.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"MARROC",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:codi_nacionalitat":"228",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.299+01:00",
      "dc:identifier":"107",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/107.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"COLOMBIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:codi_nacionalitat":"343",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.299+01:00",
      "dc:identifier":"108",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/108.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"6",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BOLIVIA",
      "stfel:nre_dones":"5",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"341",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"96",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/96.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BRASIL",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"342",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"97",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/97.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"COLOMBIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"343",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"98",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/98.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"XILE",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"344",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"99",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/99.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:desc_nacionalitat":"EQUADOR",
      "stfel:nre_dones":"9",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"345",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"100",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/100.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PARAGUAI",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"347",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"101",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/101.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"14",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PERU",
      "stfel:nre_dones":"6",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"348",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"102",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/102.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"XINA",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"407",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"103",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/103.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BELGICA",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:codi_nacionalitat":"103",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.298+01:00",
      "dc:identifier":"104",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/104.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BULGARIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"104",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"85",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/85.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"30",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ESPANYA",
      "stfel:nre_dones":"32",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"108",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"86",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/86.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ITALIA",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"115",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"87",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/87.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"POLONIA",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"122",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"88",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/88.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ROMANIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"128",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"89",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/89.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"UCRANIA",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"135",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"90",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/90.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"GHANA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"217",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"91",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/91.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"MARROC",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"228",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"92",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/92.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"REP. DEMOCRATICA DEL CONGO",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"250",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"93",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/93.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ESTADOS UNIDOS (EUA)",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"302",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"94",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/94.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ARGENTINA",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:codi_nacionalitat":"340",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.297+01:00",
      "dc:identifier":"95",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/95.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ROMANIA",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"128",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"74",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/74.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:desc_nacionalitat":"GHANA",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"217",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"75",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/75.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"3",
      "stfel:desc_nacionalitat":"MARROC",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"228",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"76",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/76.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BOLIVIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"341",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"77",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/77.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BRASIL",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"342",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"78",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/78.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"COLOMBIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"343",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"79",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/79.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:desc_nacionalitat":"EQUADOR",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"345",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"80",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/80.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PARAGUAI",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"347",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"81",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/81.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PERU",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"348",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"82",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/82.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"URUGUAI",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"350",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"83",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/83.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:desc_nacionalitat":"XINA",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"407",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.296+01:00",
      "dc:identifier":"84",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/84.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ARGENTINA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"340",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"64",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/64.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"13",
      "stfel:desc_nacionalitat":"BOLIVIA",
      "stfel:nre_dones":"16",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"341",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"65",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/65.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"6",
      "stfel:desc_nacionalitat":"COLOMBIA",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"343",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"66",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/66.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"XILE",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"344",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"67",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/67.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:desc_nacionalitat":"EQUADOR",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"345",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"68",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/68.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"7",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PARAGUAI",
      "stfel:nre_dones":"8",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"347",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"69",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/69.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"11",
      "stfel:desc_nacionalitat":"PERU",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"348",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"70",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/70.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"URUGUAI",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"350",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"71",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/71.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"3",
      "stfel:desc_nacionalitat":"XINA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"407",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"72",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/72.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"24",
      "stfel:desc_nacionalitat":"ESPANYA",
      "stfel:nre_dones":"28",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:codi_nacionalitat":"108",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.295+01:00",
      "dc:identifier":"73",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/73.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"UCRANIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"135",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.294+01:00",
      "dc:identifier":"56",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/56.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:desc_nacionalitat":"GEORGIA",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"139",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.294+01:00",
      "dc:identifier":"57",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/57.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:desc_nacionalitat":"RUSSIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"154",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.294+01:00",
      "dc:identifier":"58",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/58.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"8",
      "stfel:desc_nacionalitat":"MARROC",
      "stfel:nre_dones":"9",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"228",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.294+01:00",
      "dc:identifier":"59",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/59.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:desc_nacionalitat":"NIGERIA",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:codi_nacionalitat":"234",
      "dc:modified":"2021-02-16T08:36:02.294+01:00",
      "dc:identifier":"60",
      "uri":"http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_nacionalitat_2010/60.json"}]
}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .