N3 - Canvis de domicili al padró per mes 2013

Canvis de domicili al padró d'habitants per mes

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per mes
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
98 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "81" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.603+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "82" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.603+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "83" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.603+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "84" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.603+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "79" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "80" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.602+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "15" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.601+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.6+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.6+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.6+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.6+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.6+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.599+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "15" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "19" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "24" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.598+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "25" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "23" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "38" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.597+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "13" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.597+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "20" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "17" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "40" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.597+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "16" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.596+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.596+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "17" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "15" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2013/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:59.596+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .