RDF - Canvis de domicili al padró per mes 2012

Canvis de domicili al padró d'habitants per mes

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per mes
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
99 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.213+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/82.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.213+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/83.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>83</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.213+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/84.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>84</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.213+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.212+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.211+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.21+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>17</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.209+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/39.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/40.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>40</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.208+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/31.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>16</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>31</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.207+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/32.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>16</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>32</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.207+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/33.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>21</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>24</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>33</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.207+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2012/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:59.207+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .