RDF - Canvis de domicili al padró per mes 2016

Canvis de domicili al padró d'habitants per mes

Conjunt de dades Canvis de domicili al padró d'habitants per mes
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
100 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.333+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.332+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.331+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>17</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.33+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>10</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.329+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>15</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/35.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>23</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>18</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>35</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/36.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>17</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>36</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/37.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>37</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/38.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>38</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/39.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/40.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>40</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.328+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/28.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>28</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/canvis_domicili_mes_2016/29.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>13</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>29</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:36:01.327+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .