N3 - Baixes per emigració al padró 2012

Baixes per emigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Baixes per emigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
99 Visites
                                      
                          
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "99" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/99.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.289+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "EMIRATS ARABS UNITS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "408" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "98" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/98.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.288+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "HOLANDA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "121" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "96" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/96.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.278+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESTADOS UNIDOS (EUA)" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "302" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "97" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/97.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.278+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PAKISTAN" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "426" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "91" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/91.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.277+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "92" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/92.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.277+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "GIRONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "17" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "93" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/93.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.277+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "LEON" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "24" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "94" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/94.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.277+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "TARRAGONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "95" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/95.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.277+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PERU" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "348" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "90" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/90.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.273+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "MALAGA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "29" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "84" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/84.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ALMERIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "85" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/85.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ZARAGOZA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "50" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "86" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/86.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "UCRANIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "135" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "87" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/87.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "88" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/88.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "89" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/89.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.272+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "CORDOBA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "81" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/81.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.271+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "LA CORUÑA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "15" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "82" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/82.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.271+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "LLEIDA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "25" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "83" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/83.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.271+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "80" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.266+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "BOLIVIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "341" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ALEMANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "126" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "79" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.265+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.264+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESTADOS UNIDOS (EUA)" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "302" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.264+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ARGENTINA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "340" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.264+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "VALLADOLID" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "AUSTRIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "102" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "BELGICA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "103" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "FRANÇA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "110" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "POLONIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "122" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "REGNE UNIT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "125" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ROMANIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "128" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.256+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ORENSE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "32" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.255+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "SALAMANCA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "37" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.255+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "TARRAGONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.255+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "GIRONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "17" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.25+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "MADRID" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "28" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.25+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "MURCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "30" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.25+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.249+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "VENEZUELA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "351" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.249+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "9" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "11" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.249+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "CASTELLON" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "12" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.249+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "CIUDAD REAL" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "13" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.249+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESTADOS UNIDOS (EUA)" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "302" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.248+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "BOLIVIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "341" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.248+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "REGNE UNIT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "125" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:01:14.243+02:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .