XML - Baixes per emigració al padró 2010

Baixes per emigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Baixes per emigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format XML
Descàrregues 0
98 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>

<resources name="response">
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">SUISSA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">132</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.302+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">141</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/141.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ARGENTINA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">340</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.302+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">142</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/142.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">LIBAN</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">420</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.302+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">143</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/143.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">10</str>
    <str name="stfel:nre_dones">12</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BARCELONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">8</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.302+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">144</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/144.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">LEON</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">24</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.292+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">136</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/136.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">2</str>
    <str name="stfel:nre_dones">4</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">TARRAGONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">43</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.292+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">137</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/137.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">VIZCAYA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">48</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.292+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">138</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/138.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">BELGICA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">103</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.292+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">139</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/139.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ALEMANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">126</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.292+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">140</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/140.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">BOLIVIA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">341</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.291+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">131</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/131.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">12</str>
    <str name="stfel:nre_dones">22</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BARCELONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">8</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.291+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">132</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/132.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CASTELLON</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">12</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.291+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">133</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/133.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ALBACETE</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">2</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.291+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">134</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/134.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-07</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">HUELVA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">21</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.291+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">135</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/135.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">3</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">TARRAGONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">43</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.285+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">127</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/127.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">3</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">BELGICA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">103</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.285+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">128</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/128.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ROMANIA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">128</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.285+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">129</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/129.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESTADOS UNIDOS (EUA)</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">302</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">EXTRANJERO</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.285+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">130</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/130.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">GUIPUZCOA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">20</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">121</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/121.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ALICANTE</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">3</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">122</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/122.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">MURCIA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">30</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">123</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/123.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">LAS PALMAS</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">35</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">124</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/124.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">3</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ALMERIA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">4</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">125</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/125.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">SEVILLA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">41</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.284+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">126</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/126.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CORDOBA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">14</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.278+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">117</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/117.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">2</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">GIRONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">17</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.278+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">118</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/118.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">GRANADA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">18</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.278+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">119</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/119.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ALBACETE</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">2</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.278+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">120</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/120.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ROMANIA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">128</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.277+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">112</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/112.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">COLOMBIA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">343</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.277+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">113</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/113.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">XILE</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">344</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.277+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">114</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/114.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">13</str>
    <str name="stfel:nre_dones">3</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BARCELONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">8</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.277+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">115</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/115.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-06</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CIUDAD REAL</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">13</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.277+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">116</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/116.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BADAJOZ</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">6</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.276+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">111</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/111.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">3</str>
    <str name="stfel:nre_dones">2</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">HUELVA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">21</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.272+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">107</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/107.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">MADRID</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">28</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.272+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">108</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/108.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ALMERIA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">4</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.272+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">109</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/109.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">3</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">TARRAGONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">43</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.272+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">110</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/110.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">28</str>
    <str name="stfel:nre_dones">19</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BARCELONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">8</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">101</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/101.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CACERES</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">10</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">102</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/102.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CADIZ</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">11</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">103</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/103.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">CIUDAD REAL</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">13</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">104</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/104.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">GIRONA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">17</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">105</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/105.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-05</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">GRANADA</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">18</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.271+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">106</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/106.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">PERU</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">348</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.265+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">97</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/97.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">URUGUAI</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">350</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.265+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">98</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/98.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">VENEZUELA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">351</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">EXTRANJERO</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.265+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">99</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/99.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">0</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESPANYA</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">108</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">BALEARS</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">7</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.265+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">100</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/100.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">1</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">MARROC</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">228</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">ESTRANGER</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.264+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">92</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/92.xml</str></resource>
  <resource>
    <str name="stfel:nre_homes">0</str>
    <str name="stfel:nre_dones">1</str>
    <str name="stfel:pais_desti">ESTADOS UNIDOS (EUA)</str>
    <str name="stfel:codi_divisio_territorial">D-04</str>
    <str name="stfel:codi_pais_desti">302</str>
    <str name="stfel:provincia_desti">EXTRANJERO</str>
    <str name="stfel:codi_provincia_desti">66</str>
    <date name="dc:modified">2022-06-27T00:01:13.264+02:00</date>
    <str name="dc:identifier">93</str>
    <str name="uri">https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2010/93.xml</str></resource>
</resources>
</response>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .