N3 - Baixes per emigració al padró 2018

Baixes per emigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Baixes per emigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
98 Visites
                                      
                          
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "SEVILLA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "41" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "VALLADOLID" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ISRAEL" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "414" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "CANADA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "301" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ALEMANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "126" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "REGNE UNIT" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "125" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "HOLANDA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "121" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "79" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/79.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ARGENTINA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "340" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "80" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/80.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.692+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "MALAGA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "29" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "JAEN" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "23" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "TARRAGONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BALEARS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "7" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "BRASIL" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "342" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "CUBA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "315" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESTADOS UNIDOS (EUA)" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "302" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "REPUBLICA TXECA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "143" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "BELGICA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "103" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PERU" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "348" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "XINA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "407" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PAKISTAN" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "426" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ARGENTINA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "340" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "MEXIC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "303" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "HONDURES" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "321" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "AUSTRALIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "501" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "HUELVA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "CASTELLON" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "12" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "JAEN" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "23" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "VALENCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ALEMANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "126" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "HONDURES" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "321" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "REPUBLICA DOMINICANA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "326" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "34" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "35" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "PERU" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "348" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "36" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "CORDOBA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "14" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "37" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "VALENCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "38" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "ALEMANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "126" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "39" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_desti> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_desti> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_desti> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_desti> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "40" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_emigracio_2018/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-06-27T00:06:04.665+02:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .