N3 - Baixes per defunció al padró, per mes i sexe 2012

Baixes per defunció al padró d'habitants, per mes i sexe

Conjunt de dades Baixes per defunció al padró d'habitants
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
96 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "73" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/73.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "74" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/74.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "75" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/75.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "76" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/76.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "77" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/77.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "78" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/78.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.712+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.711+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.71+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.709+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.709+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.709+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.709+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.709+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.708+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.708+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.708+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.708+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.708+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.707+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "40" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.707+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "35" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "36" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "37" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "38" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.706+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "29" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.705+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.705+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2012/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:41.705+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .