N3 - Baixes per defunció al padró, per mes i sexe 2010

Baixes per defunció al padró d'habitants, per mes i sexe

Conjunt de dades Baixes per defunció al padró d'habitants
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
96 Visites
                                      
                          
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "71" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/71.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.874+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "72" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/72.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.874+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.873+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "69" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/69.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.873+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "70" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/70.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.873+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.872+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.871+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.871+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.871+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.87+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.869+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.869+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.868+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.867+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "34" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "35" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "36" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "37" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "38" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "39" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "40" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.866+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "08" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.865+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "09" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.865+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.865+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "04" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "27" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/27.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.864+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "05" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "28" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/28.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.864+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "06" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "29" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.864+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "07" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "30" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.864+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "10" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "21" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.863+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "11" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "22" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.863+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "12" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "23" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/23.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.863+01:00" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "3" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#mes_defuncio> "01" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "24" .
<http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_mes_sexe_2010/24.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2021-02-16T08:35:40.863+01:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .