ATOM - Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe 2013

Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe

Conjunt de dades Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe
Sector Demografia
Format ATOM
Descàrregues 0
100 Visites
                                      
                          
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:stfel="http://preopendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"><id>https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013.atom</id><title>Baixes per defunció al padró per nacionalitat i sexe 2013</title><author>
<name>Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat</name>
</author><link href="https://apirtod.santfeliu.cat/rest/datasets/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013.atom" rel="self" type="application/atom+xml" /><updated>2022-08-11T00:01:09.494Z</updated><os:itemsPerPage>50</os:itemsPerPage><os:startIndex>1</os:startIndex><os:totalResults>13</os:totalResults><entry>
<stfel:nre_homes>20</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.494+02:00</updated><dc:identifier>11</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/11.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.494+02:00</updated><dc:identifier>12</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/12.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.493+02:00</updated><dc:identifier>10</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/10.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>37</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>50</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>4</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/4.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>39</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>33</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>5</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/5.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ITALIA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>115</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>6</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/6.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>23</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>14</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>7</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/7.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ROMANIA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>128</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>8</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/8.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>MARROC</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>228</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.492+02:00</updated><dc:identifier>9</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/9.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>30</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>31</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.491+02:00</updated><dc:identifier>1</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/1.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ANGOLA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>202</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.491+02:00</updated><dc:identifier>2</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/2.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>BULGARIA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>104</stfel:codi_nacionalitat><updated>2022-08-11T00:01:09.491+02:00</updated><dc:identifier>3</dc:identifier><id>https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/3.atom</id></entry><entry>
<stfel:nre_homes>11</stfel:nre_homes><stfel:desc_nacionalitat>ESPANYA</stfel:desc_nacionalitat><stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial><stfel:codi_nacionalitat>108</stfel:codi_nacionalitat><updated>2021-04-09T00:01:18.519+02:00</updated><dc:identifier>13</dc:identifier><id>http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/baixes_defuncio_nacionalitat_sexe_2013/13.atom</id></entry></feed>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .