CSV - Altes per naixement al padró, per mes i sexe any 2018

Altes per naixement al padró d'habitants, per mes i sexe

Conjunt de dades Altes per naixement al padró d'habitants, per mes i sexe
Sector Demografia
Format CSV
Descàrregues 2
173 Visites
Ara es mostren de ? registres
The original resource contains records. You can download the full resource by clicking on the download button above.


Mostrar etiquetes

Dades a utilitzar


Gràfic 1

Guardar com una vista