RDF - Altes per naixement al padró, per mes i sexe any 2014

Altes per naixement al padró d'habitants, per mes i sexe

Conjunt de dades Altes per naixement al padró d'habitants, per mes i sexe
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
172 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/81.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>81</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.5+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/82.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>82</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.5+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/71.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>71</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/72.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>72</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/73.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>73</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/74.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>74</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/75.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>75</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/76.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>76</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/77.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>77</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/78.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>78</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/79.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>79</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/80.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>80</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.499+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/67.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>11</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>67</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.498+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/68.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>68</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.498+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/69.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>69</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.498+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/70.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>70</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.498+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/61.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>61</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/62.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>62</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/63.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>63</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/64.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>64</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/65.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>65</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/66.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>66</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.497+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.496+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.496+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/60.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>60</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.496+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.495+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.494+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.494+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>05</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>06</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>08</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>14</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>09</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>9</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>7</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.493+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>10</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/35.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>11</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>35</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/36.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>12</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>36</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/37.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>01</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>37</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/38.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>02</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>38</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/39.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>03</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>6</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/40.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>04</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>40</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.491+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_mes_sexe_2014/31.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:mes>07</stfel:mes>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>3</stfel:nre_homes>
<dc:identifier>31</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:35:33.49+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .