RDF - Altes per immigració al padró any 2016

Altes per immigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Altes per immigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format RDF
Descàrregues 0
156 Visites
                                      
                          
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:stfel="http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/51.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>46</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>VALENCIA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>51</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/52.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>52</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/53.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>0</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>0</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>53</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/54.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-06</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>54</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/55.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>17</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GIRONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>55</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/56.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>56</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/57.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>REGNE UNIT</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>125</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>57</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/58.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>5</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>58</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/59.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-07</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>8</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>4</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>59</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.73+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/47.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>PARAGUAI</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>347</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>47</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.729+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/48.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>10</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>6</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>48</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.729+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/49.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>5</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>49</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.729+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/50.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>48</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>VIZCAYA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>50</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.729+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/41.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>13</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CIUDAD REAL</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>41</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/42.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>12</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CASTELLON</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>42</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/43.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>10</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CACERES</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>43</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/44.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>13</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CIUDAD REAL</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>44</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/45.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>UCRANIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>135</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>45</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/46.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-05</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EQUADOR</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>345</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>46</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.728+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/31.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>12</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>13</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>31</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/32.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>3</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>32</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/33.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EQUADOR</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>345</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>33</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/34.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>COLOMBIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>343</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>34</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/35.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>HONDURES</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>321</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>35</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/36.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>MARROC</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>228</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>36</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/37.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>37</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>2</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>SALAMANCA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>37</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/38.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>19</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GUADALAJARA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>38</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/39.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>18</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GRANADA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/40.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>14</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CORDOBA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>40</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.727+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/26.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EQUADOR</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>345</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>26</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.726+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/27.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>VENEZUELA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>EXTRANJERO</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>351</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>27</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.726+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/28.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>8</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>4</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>BARCELONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>28</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.726+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/29.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>48</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>VIZCAYA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>29</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.726+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/30.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-04</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>10</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CACERES</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>30</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.726+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/21.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>46</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>VALENCIA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>21</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.725+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/22.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>7</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>8</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>22</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.725+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/23.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>OTRO PAIS</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>23</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.725+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/24.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>UCRANIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>135</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>24</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.725+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/25.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>COLOMBIA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>343</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>25</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.725+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/11.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>REGNE UNIT</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>125</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>11</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/12.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>43</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>2</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>TARRAGONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>12</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/13.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>29</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>MALAGA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>13</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/14.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>10</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>CACERES</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>14</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/15.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-02</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia></stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia></stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>9</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>12</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia></stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia></stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>15</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/16.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>15</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>LA CORU&#209;A</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>16</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/17.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>17</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>GIRONA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>17</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/18.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>28</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>MADRID</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>18</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/19.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>3</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ALICANTE</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>19</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/20.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-03</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>ESPANYA</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>36</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>1</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>0</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>PONTEVEDRA</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>108</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>20</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.724+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2016/6.rdf"><stfel:codi_divisio_territorial>D-01</stfel:codi_divisio_territorial>
<stfel:pais_procedencia>EGIPTE</stfel:pais_procedencia>
<stfel:codi_provincia_procedencia>66</stfel:codi_provincia_procedencia>
<stfel:nre_dones>0</stfel:nre_dones>
<stfel:nre_homes>1</stfel:nre_homes>
<stfel:provincia_procedencia>ESTRANGER</stfel:provincia_procedencia>
<stfel:codi_pais_procedencia>213</stfel:codi_pais_procedencia>
<dc:identifier>6</dc:identifier>
<dc:modified>2021-02-16T08:38:51.723+01:00</dc:modified>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .