CSV - Altes per immigració al padró any 2011

Altes per immigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Altes per immigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format CSV
Descàrregues 0
157 Visites
Ara es mostren de ? registres
The original resource contains records. You can download the full resource by clicking on the download button above.


Mostrar etiquetes

Dades a utilitzar


Gràfic 1

Guardar com una vista