JSON - Altes per immigració al padró any 2018

Altes per immigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Altes per immigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format JSON
Descàrregues 0
160 Visites
                                      
                          
{"summary":{"items":63,"items_per_page":50,"pages":2,"current_page":1},"resources":[
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"TARRAGONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"43",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.846+02:00",
      "dc:identifier":"62",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/62.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.846+02:00",
      "dc:identifier":"63",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/63.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"3",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.845+02:00",
      "dc:identifier":"61",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/61.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"NAVARRA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"31",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"51",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/51.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"MARROC",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"228",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"52",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/52.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"CUBA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"315",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"53",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/53.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"BALEARS",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"7",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"54",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/54.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"55",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/55.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"3",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"56",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/56.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-06",
      "stfel:provincia_procedencia":"EXTRANJERO",
      "stfel:pais_procedencia":"ESTADOS UNIDOS (EUA)",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"302",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"57",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/57.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"URUGUAI",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"350",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"58",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/58.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"EXTRANJERO",
      "stfel:pais_procedencia":"VENEZUELA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"351",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"59",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/59.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-07",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"INDONESIA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"411",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.834+02:00",
      "dc:identifier":"60",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/60.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"MADRID",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"28",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"41",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/41.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"LLEIDA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"25",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"42",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/42.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"TARRAGONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"43",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"43",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/43.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"ARGENTINA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"340",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"44",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/44.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"COLOMBIA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"343",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"45",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/45.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"5",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"46",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/46.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"PARAGUAI",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"347",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"47",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/47.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"URUGUAI",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"350",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"48",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/48.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"49",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/49.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-05",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"EQUADOR",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"345",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.823+02:00",
      "dc:identifier":"50",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/50.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"2",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"34",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/34.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"AUSTRALIA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"501",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"35",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/35.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"PAKISTAN",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"426",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"36",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/36.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"EXTRANJERO",
      "stfel:pais_procedencia":"VENEZUELA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"351",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"37",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/37.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"EQUADOR",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"345",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"38",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/38.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"HONDURES",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"321",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"39",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/39.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"MARROC",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"228",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.811+02:00",
      "dc:identifier":"40",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/40.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.81+02:00",
      "dc:identifier":"31",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/31.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"GIRONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"17",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.81+02:00",
      "dc:identifier":"32",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/32.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"4",
      "stfel:nre_dones":"4",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-04",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.81+02:00",
      "dc:identifier":"33",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/33.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-02",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"ARGENTINA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"340",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"21",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/21.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"GIRONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"17",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"22",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/22.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"MADRID",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"28",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"23",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/23.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"TARRAGONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"43",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"24",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/24.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"VALENCIA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"46",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"25",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/25.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"8",
      "stfel:nre_dones":"3",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"26",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/26.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"PERU",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"348",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"27",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/27.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"COLOMBIA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"343",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"28",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/28.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"HONDURES",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"321",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"29",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/29.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"2",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-03",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"BULGARIA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"104",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.777+02:00",
      "dc:identifier":"30",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/30.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-01",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"BANGLADESH",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"404",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"11",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/11.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-01",
      "stfel:provincia_procedencia":"BALEARS",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"7",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"12",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/12.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"5",
      "stfel:nre_dones":"5",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-01",
      "stfel:provincia_procedencia":"BARCELONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"8",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"13",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/13.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-01",
      "stfel:provincia_procedencia":"ESTRANGER",
      "stfel:pais_procedencia":"CUBA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"315",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"66",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"14",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/14.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"0",
      "stfel:nre_dones":"1",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-02",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"0",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"0",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"15",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/15.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"1",
      "stfel:nre_dones":"0",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-02",
      "stfel:provincia_procedencia":"TARRAGONA",
      "stfel:pais_procedencia":"ESPANYA",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"108",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"43",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"16",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/16.json"},
    {
      "stfel:nre_homes":"5",
      "stfel:nre_dones":"12",
      "stfel:codi_divisio_territorial":"D-02",
      "stfel:provincia_procedencia":"",
      "stfel:pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_pais_procedencia":"",
      "stfel:codi_provincia_procedencia":"",
      "dc:modified":"2022-08-17T00:06:13.776+02:00",
      "dc:identifier":"17",
      "uri":"https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2018/17.json"}]
}...
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .