N3 - Altes per immigració al padró any 2017

Altes per immigració al padró d'habitants

Conjunt de dades Altes per immigració al padró d'habitants
Sector Demografia
Format N3
Descàrregues 0
155 Visites
                                      
                          
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "67" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/67.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.682+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "68" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/68.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.682+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "61" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/61.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "62" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/62.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "63" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/63.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "64" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/64.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "URUGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "350" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "65" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/65.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-07" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/66.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.681+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "XILE" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "344" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "58" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/58.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.68+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ARGENTINA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "340" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "59" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/59.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.68+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-06" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "60" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/60.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.68+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "51" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/51.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "MEXIC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "303" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "52" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/52.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "53" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/53.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "54" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/54.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "7" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BALEARS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "55" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/55.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "VENEZUELA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "351" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "56" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/56.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "3" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "57" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/57.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.679+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "10" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "CACERES" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "50" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/50.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.678+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "9" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BURGOS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/43.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "52" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "MELILLA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "44" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/44.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "MARROC" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "228" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "45" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/45.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ROMANIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "128" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/46.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "BELGICA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "103" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "47" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/47.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "TARRAGONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "48" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/48.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-05" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "30" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "MURCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "49" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/49.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.677+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "50" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ZARAGOZA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "41" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/41.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.676+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "30" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "MURCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "42" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/42.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.676+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "6" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "6" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "35" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/35.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "36" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/36.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "37" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/37.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "38" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/38.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "RUSSIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "154" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "39" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/39.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-04" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "4" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "7" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "40" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/40.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.675+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "PARAGUAI" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "347" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "31" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/31.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "VENEZUELA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "EXTRANJERO" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "351" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "32" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/32.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "QATAR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "427" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "33" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/33.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "8" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "5" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "BARCELONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "34" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/34.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.674+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "29" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/29.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.673+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "30" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/30.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.673+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "FRANÇA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "110" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "21" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/21.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "BELGICA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "103" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "22" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/22.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "46" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "VALENCIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "23" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/23.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "35" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "LAS PALMAS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "24" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/24.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "BOLIVIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "341" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "25" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/25.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "36" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "PONTEVEDRA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "26" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/26.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "43" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "TARRAGONA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "27" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/27.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-03" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "ESPANYA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "0" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "OTRO PAIS" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "108" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "28" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/28.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.672+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "EQUADOR" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "1" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "345" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "17" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/17.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.67+02:00" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_divisio_territorial> "D-02" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#pais_procedencia> "COLOMBIA" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_provincia_procedencia> "66" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_dones> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#nre_homes> "2" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#provincia_procedencia> "ESTRANGER" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://opendata.santfeliu.cat/def/ciencia-tecnologia/stfel#codi_pais_procedencia> "343" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://purl.org/dc/terms/identifier> "18" .
<https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/altes_immigracio_2017/18.n3> <http://purl.org/dc/terms/modified> "2022-08-17T00:00:49.67+02:00" ....
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des d'aquest enllaç .