Nivell acadèmic de la població

Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat

543 Visites

METADADES

Sectors
Demografia, Educació
Condicions d'ús
Grau d'obertura
Data de creació
20/09/2018 12:39:52
Darrera actualització
22/04/2021 08:41:55
Etiquetes
Educació, Padró
Freqüència d'actualització
Anual
Organisme

DISTRIBUCIONS

Nivell acadèmic de la població 2010
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2010
Nivell acadèmic de la població 2011
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2011
Nivell acadèmic de la població 2012
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2012
Nivell acadèmic de la població 2013
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2013
Nivell acadèmic de la població 2014
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2014
Nivell acadèmic de la població 2015
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2015
Nivell acadèmic de la població 2016
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2016
Nivell acadèmic de la població 2017
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2017
Nivell acadèmic de la població 2018
Nivell acadèmic de la població de Sant Feliu de Llobregat en 2018