Censos de població de Sant Feliu de Llobregat

Alteracions del municipi Sant Feliu de Llobregat en els Censos de Població des de 1842

Font: Institut Nacional d'Estadística

710 Visites

METADADES

Sectors
Demografia, Sector Públic
Condicions d'ús
Grau d'obertura
Data de creació
20/11/2018 11:06:41
Darrera actualització
01/01/2012 12:01:00
Etiquetes
empadronament, habitants, padró, registre
Freqüència d'actualització
10 anys
Recursos (és) relacionat (s)
Organisme