Catàleg de dades

Conjunts de dades (1)

Baixes per defunció al padró, per nacionalitat i sexe
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

0

0

Visites 572
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDFHTMLJSONN3XMLTTLCSVATOMJSONLD
Podeu accedir també a aquesta informació fent servir la nostra API.